Luxor forbedrer basisindtjeningen og opjusterer

Luxor kom ud af første halvår med et bedre basisresultat, mens resultatet før skat vendte til et underskud på 4,6 mio. kr. fra et overskud på 7,1 mio. kr.

Læs mere
Fold sammen

Reguleret for dagsværdireguleringer på værdipapirer, valutakursbevægelser, realiserede avancer på værdipapirer og avance ved salg af ejendom til videresalg blev basisindtjeningen før skat 10,8 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. året før.

- Basisindtjeningen er i forhold til samme periode sidste år forbedret med kr. 7,5 mio., hvilket primært

skyldes en forøgelse af nettofinansieringsindtægter med kr. 4,6 mio. og en forbedring i tab og regulering til dagsværdi for kreditrisiko på pantebreve med kr. 2,5 mio., konstaterer Luxor.

For hele 2014/15 fastholder Luxor forventningerne om en basisindtjening på 17-21 mio. kr., mens forventningerne til resultatet før skat løftes til 5-9 mio. kr. fra 2-6 mio. kr.

Bestyrelsen har besluttet, at direktør Jannik Rolf Larsen per 1. juni 2015 og udpeges som medlem af direktionen og samtidig udtræder af bestyrelsen. Det sker ifølge selskabet som følge af administrerende direktør Svend Rolf Larsens helbredsmæssige situation.

Jannik Rolf Larsens plads i bestyrelsen vil ikke blive genbesat før næste generalforsamling.