Lovsjusk vil øge antallet af jobklausuler

Lovsjusk. Sådan betegner Danske Sælgere regeringens og Dansk Folkepartis behandlingen af loven om jobklausuler, som Folketinget netop har vedtaget uden ændringer. Regeringen har dog lovet Dansk Folkeparti en informationskampagne om klausuler, men Danske Sælgere frygter, det blot vil øge antallet af klausuler.

100.000 lønmodtagere omfattet af jobklausuler får ikke bedre forbedret deres ansættelsesvilkår. Det står klart efter, at Folketinget i går besluttede at lade loven om kunde- og konkurrenceklausuler fortsætte uændret .

Under 3.behandlingen i Folketinget forsøgte oppositionen forgæves, at få sparket lovforslaget tilbage til en grundig behandling i

Arbejdsmarkedsudvalget. Ligesom Svend Auken beskyldte regeringen og Dansk Folkeparti for at bryde med et hævdvunden princip ved ikke at efterkomme et stort mindretals ønske om en fornyet udvalgsbehandling.

Danske Sælgere betegner lovgivningsarbejdet som lovsjusk. På den ene side erkender Dansk Folkeparti ligesom oppositionen, at der foregår et misbrug af jobklausulerne, som dokumenteret af LO, AC, FTF, Lederne og Danske

Sælgere. På den anden side vil Dansk Folkeparti ikke ændre reglerne, men ønsker i stedet en oplysningskampagne om emnet.

- Sammenligner man behandling af klausulreglerne med regeringens og Dansk Folkepartis indvandrerpolitik, svarer det til, at man for at begrænse indvandringen til Danmark informerer asylansøgerne om asylreglerne frem for at stramme lovgivningen. Eller hvorfor ikke stoppe rockerkriminaliteten ved at informere rockerne om straffeloven. Det er helt ude i hampen, siger Jens

Neustrup Simonsen, landsformand i Danske Sælgere.

Moralsk misbrug

- Man kan ikke informere sig ud af misbruget af jobklausuler. Der er nemlig tale om et moralsk - men ganske lovligt ¿ misbrug, som rammer helt almindelige medarbejdere. En oplysningskampagne vil derimod tydeliggøre, at loven er hullet som en si, og dermed risikerer vi endnu flere kundeklausuler, siger han.

Danske Sælgere har en begrundet frygt for, at en varslet statsstøttet informationskampagne over for arbejdsgiverne vil øge brugen af kundeklausuler. Da Folketinget sidst ændrede loven i 1999, indførtes en minimumserstatning for en konkurrenceklausul på tre halve månedslø8nninger, mens der ikke indførtes en minimumserstatning for en kundeklausul.

Siden 1999 har arbejdsgiverne i stigende grad erstattet de dyrere konkurrenceklausuler med de billigere kundeklausuler samt dobbeltklausuler, hvor arbejdsgiveren får to klausuler for én klausuls pris (kombinerede kunde- og konkurrenceklausuler). Brugen af kundeklausuler er steget med 67 procent, mens kombinationsklausuler er steget med 100 procent.

- Vi kan dokumentere, at arbejdsgiverne bevidst vælger de billigste klausuler med størst dækning. Det ville være naivt at tro, at en

informationskampagne skulle få arbejdsgiverne på bedre tanker, så længe selve lovgivningen ikke ændres, siger han.

- Kampagnen vil blotlægge, at ganske almindelige lønmodtagere gratis kan fastlåses i jobbet med en kundeklausul, fordi arbejdsgiveren omkostningsfrit kan annullere den ved en opsigelse, siger han.

Danske Sælgere forventer, at oppositionen som lovet vil fremsætte lovforslag, der kan forbedre forholdene for de 100.000 lønmodtagere med klausuler, hvoraf flertallet er ganske almindelige lønmodtagere..