Loft: Kontrolsvigt kendt i Skat siden 2010

Allerede i 2010 kom de første advarsler om kontrolsvigt internt i Skat, bekræfter tidligere departementschef Peter Loft.

Foto: ERIK REFNER

Stadig mere tyder på et kæmpe svigt i Skats interne kontrolsystem. For hvordan kunne 6,2 mia. kr. ellers blive udbetalt til formodede udenlandske svindlere, når Skat allerede år forinden blev orienteret om risikoen.

Det skete i en undersøgelse fra maj 2010, hvori Skats egen interne revision kom med en række advarsler om risikoen for mulige fejl i refusionerne til udenlandske aktionærer med danske aktier. For eksempel fremgår det som opfølgning i Skats interne revisionsrapport fra maj 2013, som Berlingske Business er i besiddelse af:

»SIR (Skats interne revision, red.) fra maj 2010 viste bl.a., at der ikke foretages afstemning mellem de udbytter som selskaberne angiver og de udbytter som indberettes for udbyttemodtagerne.«

Peter Loft

»Men jeg mener at kunne huske, at Intern Revision gjorde opmærksom på problematikken i en redegørelse i 2010, og at der var usikkerhedsmomenter om refusion af udbytteskat. «


Listen af kritikpunkter fortsætter med informationer om, at der f.eks. »kun med stor usikkerhed kunne opgøres et tilnærmelsesvis rigtigt nettoprovenu fra refusionsordningen.« Et sted fremgår tillige, at udbytteskatten kan refunderes, før skatten er indbetalt til Skat, ligesom Skats regnskabs- og it-systemer ikke understøttede en korrekt opgørelse af provenuet.

Skats egne interne revisorer anbefalede sågar i 2010, at »at der blev etableret et kontrolmiljø, som sikrede at der var overensstemmelse mellem angivelse og indberetning af udbyttemodtagere.«

Et sådant kontrolmiljø kunne måske have sikret, at man ikke i de seneste tre år udbetalte milliarder til svindlere i det, som tegner til at blive den beløbsmæssigt største skandalesag i  Skats historie. Der blev også anbefalet, at der blev etableret »et overordnet ansvar for hele processen til håndtering af udbyttebeskatningen.«

At der allerede dengang var advarsler på højeste niveau internt i Skat bekræftes af Peter Loft, der var departementschef i Skatteministeriet fra 1993 til 2012. Han bekræfter, at Intern Revision i Skatteministeriet allerede fik øje på problemerne om refusion af udbytteskat i 2010. Loft understreger, at han er nødt til at tage »alle tænkelige forbehold«, fordi han ikke har været i ministeriet i mere end tre år.

»Men jeg mener at kunne huske, at Intern Revision gjorde opmærksom på problematikken i en redegørelse i 2010, og at der var usikkerhedsmomenter om refusion af udbytteskat. Jeg mener også, at vi nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle se på mulighederne for at udbygge kontrolmulighederne,« siger Peter Loft.

Hans oplysninger om arbejdsgruppen bekræftes også af dokumentet fra 2013, idet det fremgår, at der blev nedsat en arbejdsgruppe, »som skulle komme med forslag til administrative og systemmæssige ændringer, der kunne imødegå de uafklarede forhold i rapporten.

På spørgsmålet, om ansvaret for statens milliardtab ikke falder tilbage på Peter Loft selv, hvis han allerede i 2010 som øverste chef i Skatteministeriet blev advaret, svarer Peter Loft:

»Jo, hvis jeg har siddet advarsler overhørig, har jeg også et ansvar. Men skal jeg tage stilling til mit eget ansvar, er jeg nødt til at se mere af sagen,« siger Peter Loft.

Peter Loft fik kritik af den såkaldte skattesagskommission for at være gået for tæt på daværende S-leder Helle Thorning-Schmidt og ægtefællen Stephen Kinnocks skattesag. Loft blev sendt hjem fra Skatteministeriet i marts 2012, og den tidligere SR-regering lagde op til at afskedige ham. Ansættelsessagen er endnu ikke afsluttet.

Hvorfor har skattemyndighederne tilsyneladende ikke fanget én eneste af sagerne?

»Jeg vil ikke udtale mig om, hvordan min efterfølger har reageret. Jeg ved jo ikke, hvad der er sket,« siger Peter Loft.

Men er det ikke underligt, at den nuværende departementschef ikke har sat alt ind på at stoppe svindlen?

»Det ved vi jo ikke, om han har gjort,« siger Peter Loft.

Da sagen således trækker tråde hele tilbage til 2010 er der et væld af skatteministre, som kan have haft ansvaret for eventuelle fejl begået undervejs. I perioden 2010 til 2015 har ikke færre end otte personer stået som øverste politiske ansvarlige for skattemyndigheden. I første omgang var det Kristian Jensen (V) i perioden 2004-2010. Dernæst Troels Lund Poulsen (V) fra 2010 til 2011 og Peter Christensen (V) fra 2011 til 2011. Efter regeringsskifte var det Thor Möger Pedersen (SF) i perioden 2011-2012, hvorefter det blev Holger K. Nielsen (SF) 2012-2013, Jonas Dahl (SF) 2013-2014, Morten Østergaard (R) fra 2014 til 2014 og Benny Engelbrecht (S) i perioden 2014-2015. Først for få månder siden var det Karsten Lauritzen (V), der fik det øverste politiske ansvar for skattemyndigheden.

  • Dokumentation: SIRs rapport