Løsere tøjler i fondsejede selskaber

Flere erhvervsdrivende fonde har slækket på magten for at give deres selskaber mere manøvrefrihed. Vi vil ikke være en spændetrøje, lyder det fra Novo Nordisk Fonden, der erkender, at ændringerne forringer værnet mod opkøb.

Oticon Fonden har gjort det. Novo Nordisk Fonden har gjort det. Og senest har også Carlsbergfondet gjort det. Slækket på fondens indflydelse i det eller de selskaber, fonden står som ejer eller medejer af, enten ved at sænke ejerandelen eller ændre vedtægterne, så en lavere ejerandel bliver mulig.

»Vi vil undgå, at fonden bliver en spændetrøje for de selskaber, den er sat i verden for at være et stabilt grundlag for. Derfor har vi ændret vedtægterne, så fonden kan blive mindretalsaktionær, hvis det er i Novo Nordisks eller Novozymes’ interesse,« siger bestyrelsesmedlem i Novo Nordisk Fonden, Kurt Anker Nielsen.

Kan ramme opkøbsværn
Ifølge vedtægtsændringen, der blev gennemført for nogle år siden, skal fonden ikke længere nødvendigvis have »bestemmende indflydelse« – men kan nøjes med »væsentlig indflydelse« i Novo Nordisk og Novozymes, som fonden ejer godt 25 pct. af aktierne og stemmemajoriteten i.

Ændringen betyder dog ikke, at fonden uden videre vil afgive indflydelse.

»Hvis bestyrelsen i et af selskaberne spurgte, om selskabet måtte fusionere med et eller andet naturmedicinselskab for at øge omsætningen, og fonden dermed ville miste sin bestemmende indflydelse, så ville vi sige nej. Men var det en fusion, der var afgørende for, at selskabet kunne forsvare eller udbygge sin position på verdensmarkedet, så ville sandsynligheden for et ja være meget større,« siger Kurt Anker Nielsen, der erkender, at vedtægtsændringen gør fondsejets opkøbsværn mindre, men understreger, at fonden stadig skal have væsentlig indflydelse på selskaberne.

Seneste fond, der har slækket på magten, er Carlsbergfondet, der i foråret ændrede sin fundats, så fondet kan halvere sin ejerandel til 25 pct., blot stemmeandelen er på mindst 51 pct.

Ændringen åbner for en udvidelse af aktiekapitalen, der kan bruges til opkøb.

Tidligere har Oticon Fonden, der er hovedaktionær i høreapparatselskabet William Demant, lavet en tilsvarende ændring.

Også Bitten og Mads Clausens Fond har åbnet for en lavere ejerandelen i Danfoss, Cowifonden har afgivet magt, og Højgaardfonden ændrede sine vedtægter for at gøre fusionen af Monberg & Thorsen og Højgaard & Schultz mulig.

A.P. Møller-Mærsks fonde har ikke slækket på deres magt.