Lønmodtagere må vente på tilgodehavender i måneder

Medarbejdere i en konkursramt virksomhed skal vente længe på at få deres løn- og feriepengetilgodehavender

for tiden. Lønmodtagernes Garantifonds (LG ) sagsbehandlingstid er nemlig i øjeblikket dobbelt så lang som normalt.


I

årets første kvartal er 843 virksomheder gået konkurs, svarende til en stigning på godt 26 pct. i forhold

til samme periode sidste år. Den voldsomme udvikling er kommet bag på LG, der udbetaler medarbejdere deres løn

og feriegodtgørelser, når arbejdsgiveren går konkurs.


Derfor har man ikke haft hverken det fornødne

finansielle eller mandskabsmæssige beredskab til at klare sagsbehandlingen som normalt.


- Vi havde budgetteret med en kraftig

stigning i antallet af konkurser, men det har overrasket os, at den blev så voldsom. Det lægger selvfølgelig et

pres på pengekassen og vores medarbejdere. Konsekvensen for lønmodtagerne er, at de må vente længere på

deres tilgodehavender, forklarer fuldmægtig Niels Jørgen Heick fra LG.Pengene kommer

Normalt kan LG udbetale

tilgodehavender indenfor fire til seks uger, men i øjeblikket er sagsbehandlingstiden op mod otte uger. Men LG garanterer, at

pengene nok skal komme, til trods for denne udvikling.


LG har budgetteret med at udbetale 300 mio. kr. til konkursramte medarbejdere

i 2002. I første kvartal har man allerede udbetalt 121 mio. kr., så budgettet risikerer at blive sprængt.


-

Vores likviditet er selvfølgelig anstrengt, og vi nærmer os det punkt, hvor vi skal trække på kassekreditten.

Men det har vi også mulighed for, så ingen skal frygte for deres penge, beroliger Niels Jørgen Heick.


Han

oplyser samtidig, at fagforeninger og arbejdsløshedskasser normalt vil lægge ud, så medlemmerne vil kunne få

dækket deres tilgodehavender ind med det samme. Men ansatte uden for sådanne kan se frem til et par magre måneder,

hvis deres arbejdsgiver går ned.Pukkel skal vækI øjeblikket er det uvist, hvornår sagsbehandlingstiden

kan være bragt ned til det normale niveau. Men LG sætter løbende flere folk på sagen og Niels Jørgen

Heick regner med, at antallet af ansatte vil stige fra 20 til 25-30 i løbet af året.


- Vi skubber en stor arbejdspukkel

foran os i øjeblikket. Vi bliver nødt til at have noget ekstra personale ind, for puklen skal selvfølgelig væk så

hurtigt som muligt. Heldigvis har vi gode muligheder for at trække på arbejdskraft fra andre steder i ATP-huset, som vi

er en del af, siger Niels Jørgen Heick.


LG budgetterer hvert år efter at få tilførsler og udbetalinger

til at balancere. Tilførslerne kommer dels fra lovpligtige bidrag fra arbejdsgiverne, dels fra dividende, når konkursboene

opgøres. Fonden akkumulerer ikke anden formue end den stødpude, man opretholder, i form af et kvartals udbetalinger.


Ud

fra budgettet fastsættes de bidrag, som virksomhederne skal indbetale. I år er de steget til 210 kr. pr. medarbejder fra

110 kr. pr. medarbejder sidste år.


Men stigningen har ikke været tilstrækkelig, og Niels Jørgen Heick

vil ikke garantere, at bidraget ikke stiger yderligere næste år. Tanken vækker ikke begejstring hos arbejdsgiverne.


-

Hvis bidragene stiger eksplosivt fra det nuværende, bør man nok vurdere, om det fortsat er rimeligt, at arbejdsgiverne

betaler hele gildet. Overvejelser om en statslig delfinansiering ville nok være rimelige i den situation, siger Flemming Dreesen,

ansættelsesretschef hos Dansk Arbejdsgiverforening.