Løfte om moderne e-blanketter

Arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervsdrivende, ASE, har kritiseret, at Arbejdsdirektoratets digitalisering af

blanketter til a-kasserne er gammeldags. Nu lover direktoratet, at der udarbejdes egentlige e-formularer, så teknikken bliver

brugt fuldt ud.


Det sker i et brev til ASE''s direktør Jesper Bøge. Her skriver Arbejdsdirektoratets direktør

Jesper Hartvig Pedersen, at man godt er klar over, at de elekroniske blanketter til f.eks dagpenge, efterløn, orlovsydelse,

feriedagepenge eller uddannelsesgodtgørelse ikke er, hvad man kunne kalde fuldblods-e-blanketter.


- De er elektroniske

kloner af de hidtidige papirblanketter, som ikke direkte er tilpasset det elektroniske medie. Men de er også kun første skridt

på vejen. Vi fortsætter naturligvis udviklingen henimod det digitale samfund og har derfor planer om i år at udarbejde

de første egentlige e-formularer, som udnytter alle de muligheder, elektronikken kan give. Men en god tid endnu vil vi have

blanketter, som ikke kan skjule, at de "bare" er elektroniske udgaver af de gammelkendte papirblanketter, pointerer Jesper

Hartvig Pedersen.A-kasser var heldige

ASE har kritiseret, at a-kasserne nu selv skal betale udgifterne til trykningen af

blanketterne. Den holdning deler Arbejdsdirektoratet ikke:


- Det er rigtigt, at direktoratet nu sparer udgifterne til trykning

og forsendelse af alle papirblanketterne, som vi jo i de sidste 20-30 år har leveret gratis til a-kasserne. På den måde

kan man sige, at a-kasserne er heldige, at de først nu skal til at betale for at trykke blanketter på papir. Derfor har

mange a-kasser gennem årene bestilt for mange blanketter ("vi bestiller rigeligt - det er jo gratis"), ofte to-tre

gange så mange, som der var brug for. Mange a-kasser har haft lagre til flere år, og når der skete ændringer,

så blev de gamle blanketter bare smidt ud, konkluderer Jesper Hartvig Pedersen.


Arbejdsdirektoratet vil også rydde

en misforståelse af vejen. For ASE mener, at det er et problem, at a-kassen er nødt til at sende blanketterne tilbage

til medlemmerne til underskrift, hvis de har indsendt dem elektronisk, hvorefter medlemmerne skal sende dem tilbage til Arbejdsdirektoratet.


-

Det, synes jeg, lyder noget "Klodshans-agtigt". Det er da heller ikke meningen, at blanketgangen skal være sådan,

siger Jesper Hartvig Pedersen i brevet til ASE.


Hvis der ses bort fra de tilfælde, hvor a-kassen udleverer en udprintet blanket

som "i gamle dage", vil indsendelsen af blanketter ske som følger:


1) Medlemmet udfylder blanketten on-line,

printer den ud, daterer og underskriver den i hånden og indsender dem med posten.


2) Medlemmet printer blanketten ud med

det samme, udfylder alt i hånden og sender den med posten.


3) Medlemmet udfylder blanketten on-line og indsender den elektronisk

til sin a-kasse, som er klar til at modtage blanketter elektronisk.


- Den sidste mulighed kræver, at indsendelsen sker

med den fornødne sikkerhed, det vil blandt andet sige i krypteret form og med brug af brugernavn og PIN-kode eller på

sigt en digital signatur. Arbejdsdirektoratets blanketter er alle forberedte til at kunne indsendes elektronisk, sådan at kun

dataindholdet sendes. Det kræver blot, at den enkelte a-kasse sætter sig i stand til at håndtere dette, fastslår

Jesper Hartvig Pedersen.