LO vil være jobformidler

Et møde i LO's forretningsudvalg fredag formiddag vedtog at sætte et udvalgsarbejde i gang, som skal se på, om

det er muligt at udvikle nogle fælles initiativer, strategier og værktøjer, der kan hjælpe medlemsforbundene,

hvis de ønsker at gå ind på fremtidens marked for privat jobformidling.Regeringens arbejdsmarkedsreform lægger

nemlig op til, at mange af opgaverne med at vejlede, søge arbejde, eller opkvalificere ledige, frem over kan udføres

af private aktører.