LO og DA vil nu gøre integration personlig

Hele integrationen skal tilrettelægges efter indvandrernes personlige behov. Job, uddannelse og sprogundervisning skal gøre,

at nydanskerne oplever, at der er brug for dem på arbejdspladserne. Det vil gøre det motiverende og spændende at komme

ind på arbejdsmarkedet.


Det er hovedessensen i en aftale - Bedre integration af flygtninge og indvandrere på det

danske Arbejdsmarked - som LO og DA har indgået for at fremme integrationen på arbejdspladserne. Og kodeordene er opkvalificering,

opkvalificering og opkvalificering.


- Det er afgørende, at indvandrerne får en individuel visitering af deres medbragte

kvalifikationer, så deres handlingsforløb tilrettelægges efter det. Praktik, job og uddannelse skal være

styret af individuelle behov, så alle ikke bare starter i en fælles klasse. Og kombinationen af virksomhedskontakt og

uddannelse skal gøre det motiverende og spændende for dem, siger administrerende direktør Jørn Neergaard

Larsen fra DA.


Virksomhederne skal ikke forvente en fuld arbejdsevne fra start. Derfor ligger der et efteruddannelses-element

i aftalen for virksomhederne. Og det kræver mere af arbejdsgiverne, end hvis de ansætter en normal arbejdskraft. Til gengæld

bliver arbejdsstyrken udvidet, som alle virksomheder har brug for.

Alle skal vinde

Og essensen af den styrkede indsats er, at

integrationen skal foregå på virksomhederne. For virksomhederne har selv en interesse i at have en arbejdsstyrke med kvalifikationer,

der afspejler virksomhedernes behov. Derfor skal udlændingene uddannes. Men virksomhederne skal gøre det frivilligt,

mener parterne.


- Den gode relation mellem virksomhed og nydansker er, at begge parter skal ønske det. Indvandreren skal

være motiveret for at skabe et liv i Danmark, mens virksomheden skal gøre det frivilligt. For hvis virksomhederne får

påtvunget at tage indvandrere ind, så klientgøres udlændingene. Vi skal have en win-win-situation, siger

Jørn Neergaard Larsen, der forestiller sig indfasningsforløb, som begge parter har klarhed over og kan se meningen med.


DA

er ikke bange for, at virksomhederne ikke vil ansætte indvandrerne, for i dag er ni ud af ti nydanskere ansat i private virksomheder.


-

Pointen er, at vi skal sikre, at den enkelte kan tage vare på sig selv - også selvom de mister deres job. Hvis de har

gode sprogkundskaber og får et fagligt fundament, så har de absolut lige så gode jobmuligheder, som anden anden

arbejdskraft, siger Jørn Neergaard Larsen.


LO og DA lægger vægt på, at der ikke begås samme fejl,

som tidligere, hvor indvandrerne ikke blev opkvalificeret. For mange af indvandrerne fra 1970''erne er aldrig blevet integreret sprogligt

og fagligt. Derfor er de arbejdsløse nu.

IndfasningslønLO holder fast i, at der ikke må rokkes ved mindstelønnen.

Undersøgelser fra Holland viser nemlig, at det ikke betyder noget for integrationen, at indvandrerne får lavere løn.


-

Så vi siger: Drop løndiskussionen og gør noget konkret. Mindstelønnen er ikke til diskussion, men nydanskerne

kunne måske få voksenlærlingeløn, indtil de er på fuld højde med en dansk arbejdskraft, siger

LO-sekretær Marie-Louise Knuppert.


LO mener, at de eksistende systemer - som f.eks. isbryderordningen og tilskud til jobtræning

- fortsat skal bruges. Men skal nydanskerne undervises i dansk på virksomhederne, så skal virksomheden have løntilskud.

DA ser ikke mindstelønnen som et spærrende problem. For i de store overenskomster svarer mindstelønnen til overførselsindkomsterne.


-

Problemerne opstår i de virksomheder, hvor mindstelønnen er på 130-140 kr. i timen. For det vil ikke være

realistisk, at indvandrerne kan få det i en indfasningperiode. Virksomhederne skal betale for den værdi, arbejdskraften

har. Den øvrige økonomi - den mellem integrationsmyndighederne og indvandreren bliver mellem de to parter, siger Jørn

Neergaard Larsen.


Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) kvitterer for parternes udspil og vil hurtigt få

arrangeret et trepartsmøde.


Formand for Tænketanken om integrationsindsatsen i Danmark Erik Bonnerup har sat godt

gang i debatten ved at sige, at fagbevægelsen burde gøre op med mindstelønnen. Det vil LO ikke - men er altså

nu inde på, at nydanskerne kan ansættes som voksenlærlinge. Det mener ministeren er en god åbning.