LO: Beskæftigelsen stiger faktisk

Hvis man renser for effekten af forårets lærerkonflikt steg beskæftigelsen med 7.000 personer i andet kvartal.

Foto: Torben Christensen

Det lysner for dansk økonomi og selv beskæftigelsen begynder at stige. Sådan lyder vurderingen af dagens nationalregnskab fra fagorganisationen LO.

»Beskæftigelsen faldt med 8.800 personer i andet kvartal, når personer på orlov fraregnes. Heraf er den offentlige beskæftigelse faldet med 13.500 personer, hvilket primært skyldes effekten af lærer-lockouten. Til gengæld steg beskæftigelsen i den private sektor med 4.700 personer. Lockouten har trukket beskæftigelsen eksklusiv orlov ned med lidt under 16.000 personer i andet kvartal. Det vil sige, hvis der renses for lockouten, er beskæftigelsen steget med godt 7.000 personer,« skriver økonom Mette Hørdum Larsen, LO i en kommentar.

Nationalregnskabet overraskede positivt fredag morgen med en BNP-vækst på 0,5 procent i andet kvartal.

»Det er positivt, at dansk økonomi så småt synes i bedring. Samtidig er det glædeligt at se, at beskæftigelsen i den private sektor er på vej op igen, og at faldet i den offentlige beskæftigelse hovedsagligt er en konsekvens af lærer-lockouten,« siger Mette Hørdum Larsen.

Torsdag viste tal for ledigheden en arbejdsløshed, der faldt til 5,7 procent i juli måned, men primært båret af et fald i arbejdsstyrken. Beskæftigelsen tegnede derimod stort set uændret.