Lille men klar opgang i USA

Bilkøbene blev udløst af bilkoncernernes tilbud om rentefrie afbetalingsvilkår. Men det var en stigning, og analytikere

vil utvivlsomt stedfæste det økonomiske vendepunkt til bedre tider i USA til årsskiftet. Holder BNP-tallene, det samlede

udbud af varer og tjenesteydelser, betyder det, at USAs recession kun har haft ét negativt kvartal med juli kvartal, der gik

ned til 1,3 pct. på årsbasis. Ifølge Standard & Poor''s cheføkonom i New York, David Wyss, siger BNP-tallene,

at der i denne omgang har været tale om den mildeste recession i USA siden Anden Verdenskrig. År 2001 er sluttet med en

samlet vækst på 1,1 pct. mod 4,1 pct. i 2000.Forbrugere med tillid

(NEW YORK) Conferrence


Board, der

måler de amerikanske forbrugeres tillid til den nære økonomiske fremtid, har registreret januars indeks til 97,3

point mod 94,6 point i december. Indekset er dermed oppe på det højeste tal siden august i fjor. CB''s målinger

betragtes med stor interesse i det amerikanske erhvervsliv, da målingerne viser, hvordan det står til med den forventede

økonomiske aktivitet i USA -og den står for to tredjedele af den samlede økonomisk aktivitet.

Tycos

værdi halveret

(NEW YORK) Handelskoncernen Tyco International Ltd. har i år haft en 50 mia. dollars nedgang i selskabets

aktiekurser, der er nede på det laveste niveau siden udgangen af 1999 og har alene i januar mistet halvdelen af sin værdi.

Ved årsskiftet var aktiekursen 58,90 dollars. Nu er den faldet til 28,75 dollars. Bag den voldsomme nedtur for Tyco International

ligger et stigende antal rygter om to direktørers aktiesalg for over 100 mio. dollars, påstande om kreativ bogføring

i selskabet og planerne om at splitte koncernen op i fire divisioner.BP på vej til at overtage Aral(BERLIN) British

Petrol Plc overtager som planlagt fra den tyske energikoncern E.On AG for 1,63 mia. dollars kontant aktiemajoriteten i Veba Oil, der

ejer den største kæde af benzintankstationer i Tyskland, Aral. I alt overtager BP 51 pct. af Vebas aktier. BP har en

aftale med E.On om inden 1. april at kunne købe de resterende 49 pct. aktier for 2,4 mia. dollars kontant. I princippet vil

E.On også afstå Vebas olie-og naturgasproduktion til Petro-Canada for 2 mia. dollars, hvoraf BP får de 1,65 mia.

dollars og E.On resten, 350 mio. dollars.TotalFinaElf milliardprofit(PARIS) Den franske oliekoncern TotalFinaElf har i

2001 haft et rekordudbytte på 7,64 mia. euro eller 11 pct. mere end i år 2000. Det store udbytte blev nået trods

en 41 pct.s nedgang i nettoudbyttet i oktober kvartal til 630 mio. euro, men gennem salg af aktier i andre selskaber og salg af raffinaderierne

i Frankrig. Uden disse frasalg er nettoudbyttet faldet 2,0 pct. til 7,5 mia. euro for 2001.Tyske økonomi forventninger(BERLIN)

Den tyske forbundsregering har beregnet årets underskud på finansbudgettet til at nå 2,5 pct. af bruttonationalproduktet

BNP mod tidligere beregnet til 2,0 pct. Underskuddet har været beregnet til at være over de 2,6 pct., men blev revideret

ned. Den tyske økonomi er hårdere ramt af den almindelige økonomiske nedgang end de øvrige EU-medlemmer,

og i betragtning af, at et finansunderskud på 3,0 pct. er uacceptabelt ifølge Maastricht-aftalen, har EU i Bruxelles

allerede sendt advarsler til både Tyskland og Portugal mod at lade underskudsspiralen vokse yderligere. Det betragtes som pinligt

for Tyskland, der ellers har været det europæiske lokomotiv, der trak den fælles økonomi opad.Vindmøller ved Norges kyst

(OSLO) Der skal bygges i alt 700 vindmøller langs den norske kyst mellem Finnmark og Lindesnes

i løbet af de næste år. På denne kyststrækning er de bedste vindforhold til mølledrift i hele

Norge. I første omgang er der givet byggetilladelse til 300 vindmøller. De 700 møller kan give lige så meget

energi som to gaskraftværker.Mobilsag mod Telsim(NEW YORK) Mobilkoncernerne Nokia og Motorola har sammen ved retten

i New York anlagt sag mod ejerne af Tyrkiets næststørste teleselskab Telsim for bedrageri ifølge amerikansk lovgivning.

De to mobilkoncerner kræver tre mia. USdollars plus skadeserstatning. I anklageskriftet hedder det, at Telsim har begået

bedrageri mod de to mobilkoncerner ved ulovligt at tilegne sig de to selskabers faste værdier. Analytikere siger, at sagsanlægget

har til hensigt at lægge pres på den tyrkiske regering. De tre mia. dollars anses dog for at være tabt. I princippet

har Nokia og Motorola udlånt penge til Telsim til salgsfinansiering af deres mobiltelefoner, en praksis anvendt i flere lande,

men standset med nedgangen i det globale salg.Bilproduktion ned i Tyskland(FRANKFURT) Den tyske bilindustri ser noget

skeptisk på fremtiden. Ganske vist var eksporten i fjor rekordagtig, men forventningerne til indeværende års eksportresultater

er ikke mere så store. I Tyskland ventes der solgt 3,2 mio. nye biler, mens eksporten ventes at nå 3,4 mio. biler. Produktionen

i år vil derfor næppe overstige fem mio. køretøjer, når lagrene tages i betragtning. Det betyder en

mindre nedgang i produktionen, men omsætningen forudses øget med 3 pct. Bilproducenter øgede i fjor salget fra

189 til 203 mia. euro. I 2001 solgtes i Tyskland 3,34 mio. biler eller 6 pct. mere end i 2000. Produktionen androg i fjor 5,7 mio. køretøjer.

Bilkoncernerne beskæftiger nu 769.000 medarbejdere, en tilgang på 21.000 på et år.

Asbestsag mod

ABB

(STOCKHOLM) Den svensk-schweiziske koncern Asea Brown Boveri ABB regner med at skulle registrere et nettotab for 2001 efter at

have henlagt 470 mio. dollars til dækning af amerikanske krav om skadeserstatninger for brug af asbest. ABB havde i år

2000 et nettoudbytte på 1,4 mia. dollars eller 6 pct. mere end i året før. Skaderne er opstået ved at et

tidligere ABB-firma i USA, Combustion Engineering, i 1960erne havde opført fabriksbygninger med brug af asbestmaterialer. Siden

er der kommet krav om erstatning fra 91.000 mennesker, der har anmeldt lidelser påført dem fra asbesten. 27.000 erstatninger

a ca. 6000 dollars er udbetalt.Australsk økonomifrygt(SYDNEY) Australiens finansminister Peter Costello siger,

at der er risiko for, at den økonomiske nedtur i USA og Asien kan komme til at virke afsmittende på den australske økonomi,

der normalt har en tilvækst på 3 pct. pr. år. Costello er især bekymret over den generelle udvikling i det sydøstlige

Asien, hvor han ikke regner med at se forbedringer før hen mod midten afret. På hjemmefronten har Australiens økonomi

hidtil været uberørt af, hvad der er foregået i den øvrige verden og centralbanken regner da også

med, at landets økonomiske vækst vil komme til at ligge mellem tre og fire pct. i år.

Forældet

IT-udvikling

(LONDON) I Storbritannien har lige ved halvdelen af befolkningen adgang til internet, men anvender stadig en 10 års

forældet teknologi med alm. forbindelser og langsomme modemmer. I fjor steg antallet af internetbrugere med 50 pct. til 11 millioner.,

men kun én pct. anvender bredbåndsforbindelser og anden højhastighedsteknologi. Dermed er briterne, hvad IT angår,

længst tilbage i udviklingen blandt industrilande.