Lille kommune går videnvejen<br>

Læs mere
Fold sammen
Små jyske kommuner langt fra motorveje og andre guldårer må kæmpe hårdt for ikke at miste både

indbyggere og arbejdspladser.Efter at et fire år langt samarbejde med Gram og Nr. Rangstrup om erhvervsfremme, Midtsønderjyllands

Udviklings Center, MUC, brød sammen og ophørte ved årsskiftet, satser Rødding Kommune nu på ved egen

kraft at skabe flere arbejdspladser for højtuddannede.I en tidligere Naturgas Syd-bygning på knap 1300 kvm i den

sydlige del af byen skal Udviklingspark Midtsønderjylland, UPM, etableres. I en kommune med 11.000 indbyggere og få højtuddannede

lægger borgmester Tage Sørensen ikke skjul på ambitionen:- Vi skal have løftet vidensniveauet. Alt

hvad der bimler og bamler og lugter af rådgivning og viden skal derfor være i den nye udviklingspark, siger Tage Sørensen.

Han venter, at den erhvervsdrivende fond bag UPM stiftes midt i januar, og at parken kan være i drift 1. april. Allerede nu ser

borgmesteren dog en model for, hvordan udviklingsparken ikke bare bliver til et kontorhotel, der lejer kvadratmeter ud. Derfor kunne

en fordeling være:l 25 pct. servicevirksomheder.l 50 pct. små virksomheder med dokumenterede vækstambitioner.l

25 pct. forskere og idéfolk med frie rammer - og gerne i samspil med egnens virksomheder. Rødding Kommune satser på

tre-fire mio. kroner i tilskud fra EU over en treårig periode til driften af parken. Desuden har kommunen selv fået 1,2

mio. kroner til overs fra MUC-samarbejdet, hvoraf ca. 450.000 går til turismen, mens resten kan helliges udviklingsparken. Også

penge fra en udviklingspulje på ca. 500.000 kr. kan bruges til at sparke udviklingen i gang.At Rødding spiller

med musklerne samtidig med, at Strukturkommissionen kommer med et udspil om større kommuner, er ifølge borgmesteren

en tilfældighed.