Likviditeten i dansk obligationsmarked mangler fortsat

Det ser ud til, at Danmark har vundet kampen mod spekulationer i kronen - men der kan fortsat gå nogen tid, før der kommer likviditet i det danske obligationsmarked.