Likviditeten i dansk obligationsmarked mangler fortsat

Det ser ud til, at Danmark har vundet kampen mod spekulationer i kronen - men der kan fortsat gå nogen tid, før der kommer likviditet i det danske obligationsmarked.

Det ser ud til, at Danmark har vundet kampen mod spekulationer i kronen - men der kan fortsat gå nogen tid, før der kommer likviditet i det danske obligationsmarked. Det skriver Bloomberg News.

Svenske SEB forudsiger, at investorerne vil kræve en præmie for danske obligationer - både på kort og mellemlang sigt. Det følger en otte måneders pause i programmet for udstedelser af statsobligationer. Nationalbankens beslutning om at genoptage auktionerne i næste måned blot markerer det første skridt i en lang proces at genopbygge volumen i markedet, mener SEB's analytikere Frederik Nordsborg og Henrik Arp ifølge Bloomberg News.

- Ingen ved, hvor lang tid det vil tage at "genetablere en rimelig likviditet i markedet" af danske statsobligationer, lyder det fra SEB.

Suspensionen af regeringens obligationsudstedelse faldt sammen med et pludseligt investorfokus på likviditet, da nogle begyndte at sætte spørgsmålstegn ved bæredygtigheden af negative udbytter. Nationalbanken svarede igen ved at sætte den toneangivende indlånsrente til minus 0,75 pct. i februar for at holde kortsigtede investorer ud.

Omstændighederne har "udfordret" det danske obligationsmarked, påpeger obligationschefen i Danske Bank, Arne Lohmann Rasmussen, over for Bloomberg.

Nationalbanken genoptager auktioner over statsobligationer 7. oktober.