Lidt lavere dansk vækst end i foråret

Økonomerne fra OECD ser intet behov for at lempe den danske økonomiske politik. Der er snarere brug for en finanspolitisk stramning, vurderer de.

OECD-generalsekretær Angel Gurria. Foto: Eric Piermont/AFP Fold sammen
Læs mere

Der er ingen grund til at lempe finanspolitikken for 2014 udover, hvad der allerede er aftalt. Det er faktisk lige før, at der kan komme et behov for at stramme finanspolitikken med offentlige besparelser, højere skatter og afgifter eller lidt af begge dele på samme tid.

Det er OECD, der har hovedsæde i Paris, og som rådgiver sine 34 medlemslande, der slår dette fast.

OECD ser en lidt lavere vækst herhjemme end i foråret, hvor de senest udsendte en udgave af Economic Outlook, der også indeholder nogle få sider om dansk økonomi.

Men nedjusteringen er beskeden og fra 0,4 til 0,3 procent i år og fra 1,7 til 1,6 procent til næste år. For 2015 mener OECD, at Danmark har udsigt til at få en vækst på 1,9 procent.

Det er nogenlunde på niveau med, hvad også de økonomiske vismænd, regeringen og flere andre også venter, så der er stor enighed om, at en fremgang er i sigte. Men det er fortsat en langsom og lidt vaklende fremgang, der venter forude.

OECD skønner, at finanspolitikken for 2014 er nogenlunde neutral, hvilket de kalder for »passende«. Men de siger også, at hvis væksten herhjemme overrasker positivt, og vi får en noget større vækst end i euroområdet, kan der blive brug for at stramme finanspolitikken. Det gælder især, fordi Danmark fortsat har status som sikker havn i usikre tider, og renten herhjemme derfor er uhyre lav. Den lave rente kan godt fortsætte, selv om væksten begynder at tage til, hvilket kan skabe et behov for at bremse økonomien med finanspolitikken, så udviklingen ikke koger over.

OECD roser de nye budgetlofter og sanktioner over for kommunerne, der gør det nemmere at styre de offentlige udgifter. Det vil bidrage til en bedre langsigtet holdbarhed på de offentlige finanser, fremhæves det.

Det kan også gå værre end skønnet herhjemme, fremhæver OECD, hvis husholdningerne bliver mere opsatte på at betale noget af deres store gæld tilbage. Men også hvis væksten i de 17 euro-lande bliver svagere end ventet , vil det dæmpe eksporten og erhvervslivets tillid til fremtiden.