Lidt flere virksomheder går ned med flaget

2015 blev indledt med lidt flere konkurser end i december 2014.

Der var 341 konkurser i januar mod 337 i december, når der korrigeres for normale sæsonudsving, oplyser Danmarks Statistik.

Det svarer til en stigning på 1 pct. Men målt som et tre-måneders gennemsnit er antallet af konkurser steget fra 1.006 i august-oktober til 1.102 i november-januar, en stigning på 10 pct.

»Når vi betragter udviklingen i et lidt længere perspektiv - hen over de seneste år - tegner der sig et billede af et Konkursdanmark, som har været i bedring, men også ét, hvor bedringen er ophørt over de seneste måneder,« skriver Nordeas cheføkonom Helge Pedersen i et notat.

Dansk Industri noterer sig, at årets første konkurstal ikke fortsætter den positive udvikling med færre konkurser, som december bød på. Og økonomisk konsulent i DI Michael Meineche påpeger, at antallet af konkurser ligger stadig en del over niveauer fra sommeren 2014.

» I august var der 240 virksomheder, der måtte dreje nøglen om, men antallet af konkurser steg i efterårsmånederne. Vi har således stadig et stykke vej ned til det antal konkurser, vi så for blot få måneder siden,« skriver Michael Meineche i en kommentar.

Der er forskelle på tværs af brancherne med fortsat mange konkurser blandt handels- og transportvirksomhederne.

»Disse bliver hårdt ramt, når forbrugerne svigter, og vi har stadig til gode at se en reel fremgang i det private forbrug herhjemme. Også hos landbruget ser vi et højt antal af konkurser. Langt de fleste virksomheder, der måtte dreje nøglen om de seneste måneder, var dog virksomheder uden ansatte,« skriver Michael Meineche.