Lettere at få kørselsfradrag

Ca. 700.000 lønmodtagere kan se frem til at slippe for det årligt tilbageværende be-svær med at udregne befordringsfradrag

og udfylde og huske at indsende selvangivelsen til tiden.


Told & Skat skal fremover selv udregne befordringsfradraget for

de lønmodtagere, som arbejder på samme sted hele året. Redskaberne er arbejdspladsens cvr-nummer og Kraks vejkort.


-

Vi gennemfører i øjeblikket en løbende jagt for at finde områder, hvor vi kan minimere besværet for

skatteyderne. Én af idéerne er, at Told og Skat selv udregner kørselsfradragene den for almindelige lønmodtager,

som arbejder samme sted hele året, siger skatteminister Svend Erik Hovmand (V).Cvr og Krak

I hovedtræk er idéen,

at Told og Skat med udgangspunkt cvr-registrets oplysninger om arbejdspladsen og et elektronisk Krak-kort, udregner befordringsfradraget

for lønmodtageren og skriver det på den fortrykte selvangivelse. Er lønmodtageren enig i oplysninger, behøver

han eller hun ikke at foretage sig mere. Stemmer oplysningerne ikke med lønmodtagerens egne beregninger, skal selvangivelsen

fortsat indsendes.


I forvejen bruger kommunerne et lignende system til at kontrollere om kørselsfradragene er korrekte.

.000

slipper

Ifølge underdirektør Steffen Normann Hansen fra Told og Skattestyrelsen vil modellen betyde, at intet mindre

end 700.000 skatteydere årligt slipper for at skulle udfylde og indsende en selvangivelse.


- Vi udsender i alt 4,5 mio.

selvangivelser hvert år. På 1,4 mio. af dem er der behov for ændringer, og i ca. halvdelen af tilfældende

er der udelukkende tale om, at skatteyderen oplyser om kørselsfradraget, siger Steffen Normann Hansen.


- Disse ca. 700.000

skatteydere får mulighed for at slippe helt for besværet med at indsende en selvangivelse, samtidig med at Told og Skat sparer

ressourcer, tilføjer han.


Det ventes, at etablingen af systemet vil koste statskassen i størrelsesordenen otte

til ti mio. kr.


Told og Skattestyrelsen er i øjeblikket ved at undersøge om der er behov for lovændringer

og hvordan ordningen rent teknisk skal kunne skrues sammen. Befordringsfradrag på den fortrykte selvangivelse vil derfor først kunne

være en realitet fra 2004.