Lempede krav til banker kan give lavere priser

En ny aftale i den såkaldte Basel-komité slækker kraftigt på kommende krav til bankers likviditet.

De travle slips og stilethæle i London-finanskvarteret Canary Wharf har fået sig et pusterum. Kravene til likviditet er blevet udskudt i fire år, så bankerne nu først skal leve op til dem i 2019.
Læs mere
Fold sammen

Bankcheferne kan trække vejret lidt lettere. Basel-komiteen med centralbankchefer fra hele verden har slækket på de kommende krav til bankernes likviditet. Dermed bliver livet lettere for bankerne, og det kan føre til lavere priser for kunderne. Dels er tidsfristen for at indføre de nye standarder udskudt, dels skal der bruges mildere vilkår, når bankernes likviditet skal stresstestes.

»Alt andet lige giver det mulighed for at tilbyde lavere priser til kunderne,« siger kontorchef i bankernes organisation, Finansrådet, Morten Frederiksen.

Groft sagt skal bankerne kunne klare en 30 dage lang stresstest med forhold, der minder om en finanskrise. Systemet er det finansielle verdenssamfunds forsøg på at forhindre et kollaps i bankerne som det, der blev indledt 15. september 2008 med en konkursbegæring fra finanskoncernen Lehman Brothers.

Nu skal det sikres, at bankerne har penge og letomsættelige aktiver nok til at klare en 30 dages krise. Og tiltaget er anden etape af de såkaldte Basel III-regler.

Centralbankcheferne i komiteen med den svenske nationalbankdirektør, Stefan Ingves, i spidsen gav i går håndslag på en endelig aftale, som dels udskyder kravene til at være indført i 2019 mod 2015 som forventet dels lemper kravene til de aktiver, der anses for at være omsættelige nok til at dæmme op for en pludselig krise.

Pengene skal bruges ved nye kriser

Nu skal kravene kun være 60 procent opfyldt i 2015. Og aktiverne, der tælles med som likviditet, omfatter ikke længere som i det første udspil kun topratede statsobligationer og ditto virksomhedsobligationer.

Det ville have bundet bankerne hårdt op på udviklingen i offentlig gæld i de udstedende lande, men nu bliver det ifølge Financial Times også muligt at medtælle visse andre værdipapirer og virksomhedsobligationer med så lav en rating som BBB minus, dog med en begrænset vægt i opgørelsen.

Direktør i Englands nationalbank og medlem af Basel-komiteen Mervyn King siger i forbindelse med aftalen, at den er en af hjørnestenene i Basel III-arbejdet med at sikre finanssektoren mod fremtidige finanskriser.

»Det er første gang, at vi sætter en global minimumsstandard for bankers likviditet.«

Og nok så vigtigt, påpeger han, så introducerer komiteen det krav, at en banks beholdning af likvid kapital faktisk kan bruges, når banken er under pres, og dermed ikke forhindrer den globale banksektor i at finansiere genopretningen efter en krise.

Netop at sætte gang i hjulene igen efter en krise kræver kapital i samfundet både blandt virksomheder og forbrugere. Så spørgsmålet er også, om bankene foruden lavere priser også får mulighed for at låne flere penge ud.

»Isoleret set er det positivt, men man skal være opmærksom på, at kapitalkravene er, som de hele tiden har været. Dette drejer sig kun om likviditet,« siger Morten Frederiksen.

Han vurderer, at der er tale om en lempelse på mellem ti og 20 procent i likviditetskravene.

»Og det er da meget positivt i lyset af de svære tider. De havde nok regnet med, at vi var mere ude af krisen på nuværende tidspunkt,« siger han.

Nordea havde i går ikke mulighed for at kommentere aftalen, og Danske Bank henviser til Finansrådet.