Lego-familien er klar til store opkøb

Med et overskud på 6,3 milliarder kroner i 2012 har Lego-familiens investeringsselskab Kirkbi masser af penge til at investere i år. Selskabet har allerede store investeringer i virksomheder som Falck og ISS.

Legos hovedejer Kjeld Kirk Kristiansen og hans familie tjener styrtende både på klodserne og på andre investeringer. Familiens pengetank Kirkbi er parat til at sætte endnu flere penge i arbejde. Fold sammen
Læs mere

»Vi har over de seneste år investeret i unoterede minoritetsposter i ISS og Falck, og den slags investeringer vil vi gerne lave flere af, hvis vi kan finde de rigtige selskaber. Vi har masser af likviditet, også til at investere mere end vi har gjort i ISS og Falck,« fortæller Søren Thorup Sørensen, administrerende direktør for Kirkbi.

Kirkbi investerede sidste år godt 1,1 milliard kroner i 7,8 procent af ISS, mens en investering af en lignende størrelse i 2011 førte til 20 procent ejerskab af Falck.

Det er ejerposter, som Kirkbi er klar til at holde i mange år, men som også kan blive reduceret ved eventuelle børsnoteringer af selskaberne på et tidspunkt.

Søren Thorup Sørensens investeringsteam er allerede i gang med at analysere de næste mulige virksomheder, som man overvejer at købe minoritetsaktieposter i, hvis muligheden byder sig.

»Vi kigger tæt på en lille håndfuld selskaber, og vi ser også uden for Danmark. Vi holder dog vores fokus på Nordeuropa, hvor vi kender ledelses- og bestyrelsesstrukturerne, der minder om dem herhjemme. Når man er minoritetsaktionær, er det afgørende, at man føler sig sikker på at blive hørt,« siger Søren Thorup Sørensen.

Og der er flere milliarder til rådighed, hvis den helt rigtige mulighed opstår.

»Det er svært at sætte en præcis grænse for, hvor meget vi kan investere. Vi får et flot udbytte fra Lego, og vi har fået et godt afkast af vores andre investeringer i 2012,« siger direktøren.

Man skal derfor ikke blive overrasket, hvis Kirkbi investerer mere i 2013 end de 3,2 milliarder kroner, der blev investeret sidste år.

Investeringerne fordelte sig sidste år med 1,7 milliarder kroner i mindre likvide aktiver, herunder ejerposten i ISS, mens der blev sat 1,5 milliarder kroner i likvide obligationer, virksomhedsobligationer og børsnoterede aktier.

Stærkt aktieafkast i 2012

»Det mest overraskende i 2012 var, at de finansielle markeder klarede sig så godt, selv om økonomierne ikke havde det specielt godt. Vi havde gode afkast over en bred kam, men særligt børsnoterede aktier klarede sig rigtig godt, hvilket skal ses i lyset af store likviditetsindsprøjtninger fra verdens centralbanker samt et renteniveau tæt på nul, der fik mange til at bevæge sig mod aktier,« fortæller Søren Thorup Sørensen.

Det lave renteniveau får dog ikke Kirkbi til at neddrosle obligationsinvesteringer.

»Når renten er nul, er obligationer et vanskeligt sted at investere, men vi er langsigtede investorer. Vi har de seneste år bygget en ganske markant portefølje op af virksomhedsobligationer, som har givet gode afkast. Også her har vi fokus på det nordeuropæiske område, herunder Danmark,« siger direktøren.

I alt gav investeringerne et afkast på 1.649 millioner kroner før skat sidste år mod 108 millioner i det noget sværere investeringsår 2011.

Størstedelen af Kirkbis overskud kommer dog fra ejerposten i Lego på 75 procent, der dermed også gav 75 procent af Legos rekordoverskud på godt 5,6 milliarder kroner.

Legoland øjner vækst i Asien

Det sidste store forretningsområde for Kirkbi er ejerposten på 36 procent i Merlin Entertainments, som er verdens næststørste operatør af forlystelsesparker og blandt andet ejer Legoland-parkerne.

Her steg bundlinjen 30 procent i 2012 til 735 millioner kroner, hvoraf Kirkbis andel var 266 millioner kroner. Globalt steg antallet af besøgende i de i alt 94 attraktioner til 54 millioner fra 46,4 millioner året før. De seneste skud på stammen er Living and Leisure Australia og den nye Legoland Park i Malaysia, der åbnede i september.

»Vi vil også på langt sigt være en stor investor i Merlin. Vi har en rigtig dygtig ledelse i Merlin. Der er masser af vækstmuligheder, ikke mindst i Asien, hvor vi sidste år åbnede den første Legoland-park i det sydlige Malaysia, lidt nord for Singapore,« fortæller Søren Thorup Sørensen.

Ny grøn profil

Et stort investeringsområde i år bliver den tyske vindpark Borkum Riffgrund 1, som Kirkbi er ved at bygge sammen med DONG Energy og Oticon Fonden.

Vindinvesteringen skal ud over at være en god forretning sikre, at Lego-koncernen kan leve op til sit mål om at etablere vedvarende energikapacitet til at dække koncernens samlede forbrug i 2020. I alt investerer Kirkbi tre milliarder kroner i vindparken i år og næste år.

Af Kirkbis samlede overskud på 6,3 milliarder kroner i 2012 udbetales der 200 millioner kroner i udbytte til familien Kirk Kristiansen, der ejer selskabet. I 2011, da overskuddet var godt 3,8 milliarder kroner, blev der udloddet 100 millioner kroner i udbytte. Kirkbi har sit navn efter familien Kirk samt Billund, hvor hele eventyret begyndte, da Ole Kirk Kristiansen grundlagde Lego i 1932.