Ledighedsfald øger flaskehalsproblemer - analytikere

 

Mens arbejdsløsheden målt i procent af arbejdsstyrken i juni var uændret 4,5 pct. herhjemme i sæsonkorrigerede tal, så dækker det over, at antallet af ledige faldt for 15. måned i træk. Det øger risikoen for, at flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet øger lønniveauet herhjemme og dermed forringer den danske konkurrenceevne og væksten.

 

- I den nuværende situation er det derfor vigtigt, at de offentlige udgifter holdes i ro, så økonomien ikke får yderligere fart på. De flaskehalsproblemer, vi står over for, bør dog heller ikke for nuværende løses ved hjælp af politiske indgreb, der sænker aktivitetsniveauet i økonomien. Vi bør for den sags skyld heller ikke "håbe" på lavere økonomisk vækst i vores samhandelslande, lyder vurderingen fra analytiker Christian Heinig, Danske Bank, i en kommentar til dagens ledighedstal for juni.

 

De viste et fald i antallet af ledige på 1800 til 123.100. Økonomen mener, at det i stedet bør være arbejdsmarkedet selv, der regulerer udbuddet af arbejdskraft ved eksempelvis at importere arbejdskraft eller sørge for, at nogle af de historisk mange, der forsørges af det offentlige får et incitament til at arbejde.

 

Hans kollega i Nordea, senioranalytiker Anders Matzen, mener, at en højere lønvækst næsten er uundgåelig nu med den lave ledighed. Han peger endvidere på, at det fortsatte fald viser, at Velfærdsreformen, der blev vedtaget tidligere på året, slet ikke gør nok for at øge arbejdsstyrken.

 

- Tiltagene i velfærdsaftalen lægger således op til, at der skaffes 13.000 flere i beskæftigelse inden 2010, men det er jo nærmest ingenting, når man tænker på, at ledigheden faldt med 10.000 personer fra marts til juni, konstaterer han.

 

I faktiske tal er ledigheden inden for det seneste år faldet med 33.900 fuldtidspersoner, svarende til et samlet fald på 24 pct. Dermed er den faktiske ledighed faldet til 3,9 pct. i forhold til for et år siden, da den var på 5,2 pct. i maj.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )