Ledigheden stiger atter til over 200.000

Efter fire kvartaler med faldende ledighed var der i tredje kvartal igen flere arbejdsløse. Ledigheden steg således med 10.000 fra andet til tredje kvartal.

Foto: Torben Christensen

Det danske arbejdsmarked fortsat ligger underdrejet. Ifølge den nye arbejdskraftundersøgelse, som Danmarks Statistik har offentliggjort onsdag, er den sæsonkorrigerede ledighed steget med 10.000 personer fra andet til tredje kvartal, så der nu er 207.000 ledige herhjemme. Det svarer til 7,3 pct. af arbejdsstyrken.

Den stigende arbejdsløshed blev samtidig fulgt af et fald i beskæftigelsen på 8.000, fremgår det af tallene.

"De svage tal fra arbejdsmarkedet kommer paradoksalt nok samtidig med, at dansk økonomi langsomt men sikkert ved at kæmpe sig ud af de seneste års periode med nulvækst. Vi forventer, at denne udvikling vil få yderligere momentum ind i 2014 og dermed sikre, at dansk økonomi til næste år vil vokse med knap 1,5 pct. Trods udsigterne til øget aktivitet så kan der gå relativt lang tid inden det udløser en vending i beskæftigelsen," lyder det i en kommentar fra senioranalytiker Jan Størup Nielsen fra Nordea.


Cheføkonom i arbejdernes Landsbank, Lone Kjærgaard, noterer sig også, at ledighedskurven nu er knækket den forkerte vej. Men hun maner til besindighed.

"Vi forventer ikke, at der kommer til at gå meget lang tid, før vi atter kan glæde os over ledighedstal på under 200.000. På det seneste har økonomien vist tegn på mere vitalitet. Arbejdsmarkedet reagerer dog som regel ret langsomt på en bedre økonomisk situation. Vi ser derfor ikke dagens stigning som starten på en ny, længerevarende stigning i ledigheden. Fortsætter dansk økonomi den igangværende fremgang  - både hvad angår tillidsbarometre og boligmarked - og holder de internationale prognoser stik, bør det gradvist kunne nedbringe ledigheden i løbet af 2014," lyder hendes kommentar

Cheføkonom i danske Bank, Steen Bocian, finder ikke alene de nye tal i arbejdskraftundersøgelsen for bekymrende. Han er også overrasket over at de går stik imod de seneste tal for lønmodtagerbeskæftigelsen."Tal for lønmodtagerbeskæftigelsen i 3. kvartal viste nemlig det modsatte. Lønmodtagerbeskæftigelsen steg nemlig - men ifølge arbejdskraftsundersøgelsen faldt den samlede beskæftigelse med 8.000 personer fra 2. til 3. kvartal. Når statistikkerne på den måde peger i hver deres retning, så er det vanskeligt at komme med alt for håndfaste konklusioner, og det vil derfor blive interessant at følge nøgletalsudviklingen mht. arbejdsmarkedet over de kommende måneder og kvartaler. Vores fornemmelse er nok, at AKU statistikken tegner et for dystert billede af den aktuelle situation på arbejdsmarkedet," skriver Steen Bocian i sin kommentar.

Ledigheden - ifølge arbejdskraftundersøgelsen - bundede i 2008 på niveauet 93.000 personer og toppede omkring 228.000 i forsommeren sidste år.