Ledigheden står i stampe

Ny opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at bruttoledigheden var uændret i november i forhold til oktober.

Foto: Michael Bothager.
Læs mere
Fold sammen

Bruttoledigheden steg fra oktober til november med 200 og er nu på 164.600 personer. Ændringen er dog så lille, at ledighedsprocenten ligger uændret på 6,3 procent af arbejdsstyrken. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Ledigheden har været svagt stigende de seneste tre måneder, men ser man hen over en lidt længere tidsperiode, har ledigheden ligget meget stabilt. Siden februar 2010 har Den sæsonkorrigerede ledighed således siden februar 2010 ligget på mellem 6,1 og 6,4 procent af arbejdsstyrken.

Opgørelsen af bruttoledigheden består af de nettoledige og de aktiverede, der er jobklare. Tallene dækker over en omberegning til fuld tid, og de er korrigerede for normale sæsonudsving.

Cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Lone Kjærgaard kalder det "bemærkelsesværdigt", at ledigheden bliver ved med at ligge på omtrent det samme niveau som for både et og to år siden, når man samtidig har in mente, at Europa er ramt af en økonomisk afmatning.

Hun peger i en kommentar til tallene dog på, at man ikke skal lade sig narre.

"Fremadrettet er der grund til at være bekymret for en stigning i ledigheden. Både som følge af den langstrakte svage økonomiske udvikling og på grund af den fortsatte mangel på positive impulser fra økonomien," siger hun og tilføjer:

"I forhold til ledigheden er det nedslående at konstatere, at to ud af de fire konjunkturbarometre viser en forværring af beskæftigelsesforventningerne i forhold til sidste måned, mens de to øvrige stort set er uændrede og på triste niveauer. Det er et kedeligt varsel om, at vi risikerer at se en stigning i ledigheden i løbet af 2013."

Fra oktober til november er antallet af nettoledige steget med 500, mens antallet af jobklare personer i aktivering er faldet med 300. Nettoledigheden har været konstant stigende siden begyndelsen af 2012. Den er i perioden fra januar til november steget med 18.400 personer, mens antallet af jobklare aktiverede i samme periode faldet med 14.000.

I november måned var der 125.100 nettoledige og 39.500 jobklare personer i aktivering, skriver Danmarks Statistik.