Ledigheden kan nå under 100.000 personer

Flot udvikling. I december sidste år faldt ledigheden for første gang siden 1974 til under fire procent af arbejdsstyrken. Det skaber spænding i forhold til de igangværende overenskomstforhandlinger.

Det går derudad på det danske arbejdsmarked. Ledigheden kan i løbet af i år komme under den psykologiske grænse på 100.000 personer.

Det er langt under, hvad økonomerne hidtil har troet er muligt, og det skaber endnu større spænding omkring resultaterne af de igangværende overenskomstforhandlinger.

Sådan lyder det fra flere banker, efter at Danmarks Statistik netop har offentliggjort de seneste tal for den danske ledighed. Opgørelsen viser, at den sæsonkorrigerede ledighed faldt med yderligere 2.300 personer i december. Derved kom køen af arbejdsløse ned på 107.300 personer svarende til 3,9 procent af arbejdsstyrken. Det er første gang siden 1974, at ledigheden er kommet under fire procent.

Afdelingsdirektør i Danske Bank Steen Bocian fremhæver, at ledigheden på et år er faldet med 35.100 personer fra et i forvejen lavt niveau.

- Den rekordlave ledighed har endnu ikke ført til nævneværdigt lønpres i den danske økonomi. Spørgsmålet er, hvor stor betydning det får for forårets overenskomstforhandlinger. Sidst der blev forhandlet overenskomst, var det økonomiske klima forskelligt fra nu. Det var kort efter den økonomiske krise fra 2001 til 2003, siger Steen Bocian.

- Men siden de forhandlinger er ledigheden faldet med 65.000, og der er ingen tvivl om, at presset for højere lønvækst er udtalt. Omvendt betyder den fortsat skærpede globalisering, at straffen i form af tabte arbejdspladser ved for høje lønstigninger er større, end den tidligere har været, siger Steen Bocian.

Handelsbanken fremhæver, at det store spørgsmål bliver, hvordan resultaterne af forårets lokale lønforhandlinger bliver set i lyset af det stramme arbejdsmarked. Signalerne fra de centrale forhandlinger har indtil videre været fornuftige fra både arbejdstager- og arbejdsgiversiden, fremhæver Handelsbanken.

Økonomerne over en bred kam indrømmer, at de er blevet overrasket over det fortsat store fald i arbejdsløsheden. Både Handelsbanken og Danske Bank fremhæver, at de er nødt til at komme med nye og lavere skøn for udviklingen i ledigheden i det kommende år. Danske Bank vil ikke afvise, at vi kommer under den psykologiske barriere på 100.000 personer.

En stor overraskelse- Der er ingen tvivl om, at det kraftige fald i ledigheden igennem 2006 kommet som en stor overraskelse for os. Ved årsskiftet 2005-2006 ventede vi, at ledigheden kun ville være faldet til 143.000 personer. Vi skønnede med andre ord 35.000 personer galt, siger Steen Bocian.

Afdelingschef i arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen HTS Lars Storr-Hansen påpeger, at bagsiden af medaljen er, at siden september sidste år er arbejdsløsheden kun faldet for dem, der er medlem af en a-kasse. For folk på kontanthjælp har der været en mindre stigning i ledigheden.

- Der er brug for, at alle der kan arbejde, står til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor er det tilfredsstillende, at flere kommuner er gået i gang med en tidligere indsats over for kontanthjælpsmodtagerne, og det er i den forbindelse afgørende, at de lediges rådighed konstant vurderes, og at manglende rådighed sanktioneres, siger Lars Storr-Hansen.

- Alle kommuner bør lade sig inspirere af Københavns opsøgende virksomhed over for de ledige. Det er vigtigt for såvel arbejdsmarkedet som de ledige, at ingen får lov til at putte sig, mens de modtager en offentlig ydelse, siger han.