Ledigheden kan falde med yderligere 31.000 personer

Benchmark. Følg de kommuner, der er bedst til at skaffe arbejdspladser og ledigheden falder med yderligere 31.000 personer. Erhvervsorganisationen HTS opfordrer de danske kommuner til at styrke indsatsen for større mobilitet blandt de ledige.

Benytter man benchmark i kommunalregi, kan ledigheden potentielt falde yderligere i Danmark. Det er i en tid, hvor ledigheden er rekordlav.

Men ifølge arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen HTS behøver det ikke stoppe her. Organisationen har netop lavet en benchmarkberegning af de fire mest homogene regioner i Danmark.

- Arbejdet med at forny den offentlige sektor handler langt hen ad vejen om at lære af de gode eksempler. HTS har beregnet, hvor meget mere ledigheden kan falde i de fire regioner uden for hovedstaden, hvis regionens kommuner tager ved lære af, den kommune der gør det bedst i regionen. Og resultatet er opløftende – ledigheden bør kunne falde med godt 30.000 personer endnu, siger afdelingschef i HTS Lars Storr-Hansen.

Han erkender, at det er en anelse steriliseret billede, men det understreger, at der stadig er et stort potentiale, mener Lars Storr-Hansen. Og det er særligt med den geografiske mobilitet for øje. Der kan skaffes langt mere arbejdskraft, hvis ledige valgte arbejdspladser længere væk fra hjemmet.

- Mindre end halvdelen af de arbejdsmarkedsparate ledige er villige til at påtage sig mere end én times samlet daglig transport til og fra arbejde, selv om reglerne siger, at de skal være villige til at transportere sig op til fire timer i alt efter et arbejde for at modtage penge fra det offentlige. Ledighedstallene tyder på, at rådighedsreglerne ikke håndhæves tilstrækkeligt, og det er et stort problem, som der skal strammes op på, siger Lars Storr-Hansen.

Fornyelig viste en rapport fra Socialforskningsinstituttet, at 20 procent af de ledige, der kun har ledighed som problem, reelt ikke ønsker at arbejde, og halvdelen af de ledige ønsker ikke at flytte sig efter et job.