Ledigheden fortsætter ned

Nedtælling. I juni måned faldt ledigheden yderligere med 2.000 fuldtidspersoner svarende til 3,5 procent af arbejdsstyrken. Særligt medlemmer af en a-kasse er kommet i job, mens ledige på kontanthjælp halter efter.

"Vi må igen understrege, at det er en helt fantastisk udvikling, som understreger den fleksibilitet, der er på det danske arbejdsmarked, hvor vi får tilknyttet flere og flere til arbejdsmarkedet," siger Handelsbankens cheføkonom Jes Asmussen til dagens ledighedstal fra Danmarks Statistik.

De viser, at den sæsonkorrigerede ledighed er faldet med 2.000 fra maj til juni i år svarende til 97.400 fuldtidspersoner eller 3,5 pct. af arbejdsstyrken.

"Det er et tungt bevis på, at væksten i dansk økonomi fortsat kræver flere beskæftigede til trods for, at afmatningen på boligmarkedet ventes at medføre en stagnerende aktivitet i boligbyggeriet og en lavere vækst i det private forbrug," siger chefanalytiker i Nordea, Anders Matzen.

Et eller andet må give sig

Gennem det seneste halve år er beskæftigelsen således vokset langt stærkere end den økonomiske aktivitet. Og Anders Matzen peger på, at den rekordlave ledighed understreger, at risikoen for en overophedning af økonomien fortsat er til stede.

"Det er klart, at et eller andet må give sig - enten vil virksomhederne begynde at reducere beskæftigelsen eller også viser det sig, at de første opgørelser af den økonomiske aktivitet har været for pessimistiske," siger han.

Historisk lav ledighed

Ledigheden har været faldende siden december 2003. Derfra og til juni i år er ledigheden i alt faldet med 89.000 personer eller 48 procent. Det svarer til, at der hver måned siden udgangen af 2003 er blevet 2.100 færre fuldtidsledige.

Ikke siden 1974 har ledigheden været så lav.

Særligt de forsikrede ledige - det vil sige medlemmer af a-kasser - er kommet i job de seneste måneder.

Siden marts er ledigheden for de forsikrede ledige faldet med 8.500 fuldtidspersoner svarende til et fald i ti procent. Mens "kun" 300 ledige på kontanthjælp svarende til to procent er kommet i arbejde.

Hvor lang kan vi komme ned?

De danske økonomer forventer generelt, at ledigheden de kommende år vil falde langsommere, end vi har set de seneste år. Spørgsmålet er så, hvor langt ledigheden kan komme ned.

Nykredit forventer, at ledigheden kan lande på mellem 80.000 og 85.000 personer, før udviklingen vender. Danske bank lægger sig mellem 90 og 80.000 ledige med en vis usikkerhed om, hvorvidt ledigheden kan ramme de 80.000. Og Handelsbanken taler om, at ledigheden vil stige svagt i 2008.