Ledigheden falder fortsat

Nedtur. Ledigheden fortsætter med at falde, og selv om der endnu ikke er konkrete faresignaler, lurer flaskehalsproblemerne og lønpresset lige om hjørnet.

Stadig færre danskere står uden job. Fra marts til april i år faldt ledigheden med 1.100 såkaldte fuldtidspersoner og er nu nede på 132.400. Det giver en arbejdsløshedsprocent på 4,8 pct., oplyser Danmarks Statistik.

Dermed fortsætter ledigheden med at falde, som den har gjort siden udgangen af 2003, hvor i alt 185.500 fuldtidspersoner stod uden job.

De nye ledighedstal får økonomer til at advarer om risiko for overophedning af økonomien og lønpres til følge. Foreløbig er der dog ikke konkrete tegn på, at den lave ledighed har ført til stigende lønninger, men det kan hurtigt komme, og konsekvensen kan hurtigt blive lavere vækst og øget risiko for problemer med betalingsbalancen.

Blandt de bekymrede er afdelingsdirektør i Danske Bank Steen Bocian. Han understreger, at der er behov for hurtigtvirkende indgreb, og reformer, som er skrappere og hurtigere virkende end det, der lægges op til i de nuværende velfærdsforhandlinger