Ledighed nu under 100.000

Arbejdsmarked. Ledigheden, der har været faldende fra december 2003, er nu nede på 99.600 fuldtidspersoner. Det er historisk lavt.

Fra april til maj 2007 faldt ledigheden med 2.400, korrigeret for sæsonudsving og omregnet til fuldtidspersoner, vis nye tal fra Danmarks Statistik. Det betyder, at ledigheden nu er nede på 99.600 fuldtidspersoner, hvilket svarer til 3,6 procent af arbejdsstyrken.

Ledigheden har været faldende fra december 2003. Fra december 2003 til maj 2007 er ledigheden i alt faldet med 87.300 eller 47 procent, svarende til gennemsnitlige månedlige ledighedsfald på 2.100 fuldtidspersoner siden udgangen af 2003.

Fald på syv procent for forsikredeSiden februar 2007 er ledigheden for de forsikrede, dvs. medlemmer af en a-kasse, faldet med 6.200 fuldtidspersoner svarende til et fald på syv procent. I samme periode er ledigheden for de ikke-forsikrede, dvs. modtagere af kontanthjælp, faldet med 1.200 fuldtidspersoner eller fem procent.

Siden februar er ledigheden faldet i alle landsdele, men mest i Nordjylland, Københavns Omegn og Vestjylland. Ledighedsfaldet har relativt set været størst i Vestjylland og mindst i København By.

Siden maj 2006 er den samlede faktiske ledighed faldet med 25.800 til 89.700 eller 3,3 procent. af arbejdsstyrken. Den laveste faktiske ledighed findes nu i Vestjylland med to procent af arbejdsstyrken, mens den højeste stadig findes på Bornholm med 5,8 procent.

jlu