Ledighed i laveste niveau siden 1974

Flaskehalse. Arbejdsløsheden falst til 3,9 procent i december.

Arbejdsløsheden herhjemme faldt til 3,9 pct. i december fra 4,0 pct. i november. Dermed tog ledigheden endnu et dyk nedad, og man skal tilbage til 1974 for at finde en tilsvarende lav ledighed.

Fra november til december faldt ledigheden med 2300, hvis man korrigerer for sæsonudsving og omregner til fuldtidspersoner. Ledigheden er nu nede på 107.300 fuldtidspersoner.

Ledigheden har været jævnt faldende siden december 2003, da den toppede med 186.100. Ledigheden er således faldet siden med 78.800 eller 42 pct. I gennemsnit er ledigheden faldet med 2200 fuldtidspersoner hver måned siden udgangen af 2003. Alene inden for de seneste 12 måneder er ledigheden faldet med 25 pct., skriver Danmarks Statistik.

Ledigheden er siden september faldet i alle områder på nær Københavns Kommune og Bornholms Kommune. De største relative fald ses i Ringkøbing Amt, Vejle Amt og Viborg Amt, oplyser Danmarks Statistik.

RB-Børsen