Ledig kapacitet i dansk økonomi som aldrig før

Store dele af det danske produktionsapparat står bomstille. Det bliver slet ikke brugt. Derfor producerer vi lige nu varer og serviceydelser for hele 85 mia. kroner mindre, end under en mere normal konjunktursituation. Det svarer til, at vi årligt går glip af velstand for tæt ved 15.000 kroner per indbygger.

Foto: Henning Bagger. Danske virksomheder og arbejdsmarkedet bænder inde med produktion af varer og ydelser for 85 mia. kroner.
Læs mere
Fold sammen
Danmark er ramt af en sjældent set stilstand. Der er således ledige ressourcer i danske virksomheder og på arbejdsmarkedet, som uden videre kunne producere varer og serviceydelser for hele 85 milliarder kroner mere, end der rent faktisk fremstilles. Det svarer til, at fem procent af alle økonomiens ressourcer, så som, maskiner, bygninger, stalde og arbejdskraft, slet ikke udnyttes, fordi der er mangel på efterspørgsel og en alt for lille afsætning og købelyst. Det er et historisk stort tal, som fører til et tab af velstand for tæt ved 15.000 kroner per indbygger om året.

Det er den vestlige verdens økonomiske samarbejdsorganisation, OECD, som har beregnet, at Danmark lige nu har en produktion, der er ligger betydeligt under det normale og mulige niveau. De skønner for hele 2009, at fem procent af alle ressourcer slet ikke bliver udnyttet, og at velstanden i Danmark målt på bruttonationalproduktet (BNP) i år vil falde med så meget som fire procent.

I de gode år, hvor der var mangel på hænder og hoveder, og både eksport og forbrug boomede, overskred dansk økonomi sin kapacitetsgrænse. Det kunne ske ved at sende mange ansatte på overarbejde og lade maskiner og andet udstyr køre på højtryk og mere end normalt. Men siden er udviklingen vendt på dramatisk vis, så store dele af dansk erhvervsliv står helt ubenyttet hen.

Danmarks Statistik har på tilsvarende vis talt op, at kapaciteten i industrien lige nu udnyttes mindre end nogensinde før siden 1980, hvor de begyndte at udsendte tal og opgørelser på dette område. Økonomer taler lidt teknisk om, at vores »output gab,« er historisk stort. Det vil sige, at den faktiske produktion er betydeligt under den mulige, og at der finder et meget stort spild og tab sted. Vi kunne således let øge produktionen og dermed velstanden, hvis der bare kom lidt mere fart på dansk og international økonomi.

Chefanalytiker Frederik I. Pedersen fra AE siger hertil, at der med finansloven for 2010 er brug for at sætte gang i en masse offentlige investeringer.

»Der er massiv overkapacitet i dansk økonomi lige nu. Vi udnytter slet ikke vores ressourcer godt nok,« siger han.

På arbejdsmarkedet er ledigheden godt nok endnu »kun« steget til tæt ved 105.000 personer. Det er omtrent det niveau, som de fleste økonomer mener, er bunden for ledigheden, hvis der ikke skal opstå faglige eller geografiske flaskehalse, med mangel på folk og efterfølgende lønpres. Men ledigheden er meget hastigt på vej op, sådan at der også her snart er ledig kapacitet til overflod - som slet ikke udnyttes.

»Inden for byggeområdet er ledigheden blandt faglærte steget fra 1,6 sidste år ved denne tid til nu 10,6 procent af arbejdsstyrken. Det kalder på en ekstra ordinær indsats,« siger Frederik I. Pedersen.

Han frygter, at økonomien tager kronisk skade, og at store grupper nu udstødes varigt fra arbejdsmarkedet, lige som fornyelser og moderniseringer andre steder bliver forsømt. Det vil skade konkurrenceevnen på sigt, hvis ikke udviklingen vendes.

Økonom i Jyske Bank, Niels Rønholt, er enig i, at uhyre mange ressourcer står ubenyttede han.

»Industriproduktionen i Danmark er dykket med 25 procent siden toppen. Så masser af maskiner og andet udstyr udnyttes slet ikke optimalt,« siger han.

»Men,« tilføjer han, »situationen er meget værre i en lang række europæiske lande. For vores udgangspunkt var meget bedre, da krisen satte ind. Vi kom fra en situation med mangel på ressourcer og kapacitetspres. Vi løb stærkere end vi egentlig kunne. Men nu er vi havnet i den modsatte grøft, hvorfor der er brug for at lempe den økonomiske politik endnu mere, end der allerede er sket i både i 2010 og 2011,« siger Niels Rønholt.