Lea Kristensen har et synligt handicap på arbejdsmarkedet – men det stopper hende ikke

Der er mange barrierer, som forhindrer virksomheder og handicappede i at finde hinanden – det ville ellers også være godt for samfundsøkonomien, viser beregninger. Lea Kristensen kom over forhindringerne og er bevis på, at man både kan få og passe et fuldtidsarbejde trods et bevægelseshandicap.

Med assistance fra en hjælper, som arbejdsgiveren ikke betaler for, passer bevægelseshandicappede Lea Kristensen et fuldtidsjob som socialrådgiver i Ringsted Kommune. »Jeg har været rimeligt heldig,« siger hun – og råder andre arbejdsgivere til at lade være med at give fortabt på forhånd ved tanken om at ansætte en medarbejder med et fysisk handicap. Foto: Ida Marie Odgaard Fold sammen
Læs mere

Lea Kristensen finder et mildt irettesættende tonefald frem, da hun understreger forskellen: »Det kunne være rigtig fint, hvis du i artiklen skriver, at jeg har et handicap og ikke, at jeg er handicappet.«

Lea Kristensen er en person med et handicap, men hun er også en person med et fuldtidsjob som socialrådgiver i børne- og familieafdelingen i Ringsted Kommune.

Den helt korrekte betegnelse for hendes bevægelseshandicap er artrogryposis multiplex congenita (AMC), og det betyder, at hun har mangel på muskler og har skæve og stive led. Lea Kristensens røde hår svinger derfor lidt ekstra fra side til side, når hun går, fordi hendes hofte er stiv og hendes venstre ben er lidt sværere at løfte pga. manglende muskler.

Artiklen fortsættes under grafikken.

På grund af sit handicap kommer Lea Kristensen ikke alene på arbejde på rådhuset i Ringsted, men følges med sin hjælper.

»Jeg plejer at sige, at jeg skal have delvis hjælp til alt praktisk. Jeg kan selv spise, men jeg kan ikke selv tilberede maden,« fortæller hun.

I løbet af dagen får Lea Kristensen hjælp til at printe, kopiere, men også hjælp til de mere personlige ting såsom at gå på toilettet og tage overtøjet af. Hun understreger, at hun ikke får nogen hjælp til at udføre arbejdet som socialrådgiver. Det er kun hjælp til praktiske ting.

Stor gevinst for samfundsøkonomien

I Danmark er der næsten 40.000 personer med et mindre handicap og længerevarende helbredsproblemer, som ønsker at komme i arbejde. Det viser tal fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI).

»Det er nogle mennesker, som også uddanner sig og har nogle kompetencer. Og derfor burde det være naturligt at tænke den her gruppe mennesker ind. Men det er svært for dem at komme ind på arbejdsmarkedet,« konstaterer Dansk Handicap Forbunds landsformand, Susanne Olsen.

Det ville ikke kun være til gavn for mennesker med handicap at få et job – det ville også forbedre den danske samfundsøkonomi.

Danske Handicaporganisationer har tidligere stået bag en analyse, der viser, at den samfundsmæssige gevinst være op imod ti milliarder kr. over en tiårig periode, hvis 6.000 personer med et mindre handicap blev rykket fra førtidspension til støttebeskæftigelse eller ordinære job.

Ansøgning – med eller uden handicap?

Et af de store spørgsmål for ansøgere med et han­dicap er, hvornår i ansættelsesprocessen de skal fortælle om deres handicap – der jo kan være umiddelbart usynlige.

Det skal man altid gøre, svarer over halv­delen af i alt 408 virksomheder, der har deltaget i en ny undersøgelse foretaget af Epinion for Dansk Handicap Forbund.

Samme budskab har Maria Bille Høeg, der er chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening og ekspert, når det gælder handicappede på arbejdsmarkedet:

»Man skal altid fortælle om sit handicap, og man skal gøre det så tidligt i ansøgningsprocessen som muligt. Jo før, man fortæller om sine begrænsninger og støttemuligheder, desto større er chancerne for at gjort de nødvendige tiltag inden ansættelsen,« siger hun.

Men det er altså ikke et formelt krav til ansøgeren. Mere end halvdelen af de adspurgte virksomheder både offentlige og private i undersøgelsen af Dansk Handicap Forbund synes, at det er relevant, at jobansøgere nævner deres handicap i ansøgningen.

Men for Lea Kristensen viste netop det sig at gøre jobsøgningen meget mere besværlig. I 2012 blev hun færdiguddannet som socialrådgiver, og jobsøgningen gik i gang. I begyndelsen beskrev hun sit handicap i sin ansøgning. Den blev sendt ud i mange eksemplarer, men der kom ingen indkaldelser til jobsamtale.

Efter en opfordring fra en jobkonsulent i Dansk Handicap Forbund fjernede hun passagen om sit handicap i ansøgningen – og så kom der to indkaldelser til jobsamtale. En af dem endte med Lea Kristensens første job – som socialrådgiver i Københavns Kommune.

»Det var ikke rart at slette, for jeg skjulte noget, som de kan se med det samme. Men det blev modtaget positivt. Og mit handicap har ingen betydning for, om jeg kan udføre mit arbejde som socialrådgiver,« fastslår hun.

Den grønne pude hjælper hånden

Det første, Lea Kristensen gør, når hun møder på arbejde, er at svare på mail. Men i stedet for tifingersystemet bruger hun sin pegefinger på venstre hånd og lillefinger på højre hånd til at taste med.

Hun mangler muskler i sin venstre hånd, og derfor ligger der altid en grøn pude ved tastaturet, som hendes venstre hånd hviler på, når den skal fra tasten »a« til »k«, så hun ikke får slidsår på hånden.

Til begge samtaler blev der spurgt, hvilken betydning det ville have på hendes udførelse af arbejdet. Helt klar i mælet kunne Lea Kristensen slå fast, at det ingen betydning ville have – fordi hun har en fast hjælper, som virksomheden ikke skal lønne, fordi hun får refusion fra jobcentret.

Virksomheder famler efter viden

Et stort problem er, at mange virksomheder ikke kender til kom­pen­sa­tions- og støtteordninger, som den Lea Kristensen har.

Flere end 60 pct. af de 408 virksomheder i den nye Epinion-måling for Dansk Handicap Forbund, siger således, at de ikke har tilstrækkeligt kendskab til reglerne om kompensationsordninger, der er, når man ansætter en handicappet medarbejder.

»Jobcentrene skal være meget bedre til at formidle de muligheder for kompensation, som virksomheder har, når de skal ansætte en person, der har et handicap,« siger DA-chefkonsulent Maria Bille Høeg.

En lige så stor del af virksomhederne fremhæver ligeledes, at viden om støtte- og kompensationsordninger er afgørende for at ansætte en handicappet medarbejder. Den manglende viden er med til at gøre virksomhederne usikre på, hvad det indebærer at have en person med handicap ansat. Og det kan påvirke deres villighed til at ansætte vedkommende.

Men ikke kun mere viden kan få flere personer med handicap i arbejde, mener DA:

»Man kan først få bevilliget hjælpemidler, når man har jobbet i hånden. Det vil sige, at til samtalen kan man ikke give nogen garanti for, at hjælpemidlerne bliver en realitet. Og virksomheden ved ikke noget om området,« siger siger DA-chefkonsulent Maria Bille Høeg.

Den situation kan socialrådgiveren fra Ringsted sagtens genkende: »Inden man søger arbejde, burde man vide, hvad man er berettiget til, for det er noget af et sats for en arbejdsgiver,« siger Lea Kristensen.

Hun har et godt råd til arbejdsgiverne: lad være med at blive skræmt over ordet handicap.

»Jeg har været rimeligt heldig. Men det er først, når jeg har fået dem i tale, at det er lykkedes mig at komme igennem nåleøjet.«