Laveste byggebeskæftigelse i fem år

Der har været råbt og skreget efter ledige hænder i byggeriet - men den tid er nu forlængst forbi.

Foto: Brian Bergmann/Scanpix.
Læs mere
Fold sammen
Faktisk ligger beskæftigelsen indenfor byggeriet på sit laveste i fem år. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Beskæftigelsen i byggeriet faldt fra første til andet kvartal i år med 11.865 personer svarende til 7,1 procent. Det er et fald på 29.582 beskæftigede siden toppen i første kvartal 2007 - den samlede beskæftigelse er nu nede på 154.500, og er dermed banket fem år tilbage til 2004-niveau.

Faldet er ikke overraskende, da byggesektoren normalt står i forreste frontlinje, når konjunkturerne vender, skriver økonom Tore Damgaard Stramer fra Danske Bank i en kommentar.

- Vi mener dog ikke, at udviklingen giver grund til de helt store panderynker. Det er vores forventning, at faldet i byggebeskæftigelsen vil tage af i styrke i de kommende kvartaler i takt med, at den skrantende byggeaktivitet får en hjælpende hånd af de stigende offentlige investeringer, og de igangsatte udbetalinger i forbindelse med regeringens renoveringspulje, skriver økonomen.

Tallene fra Danmarks Statistik viser, at det største fald i antallet af beskæftigede siden seneste kvartal skete inden for nybyggeri. Her faldt beskæftigelsen med 16,8 procent.

Ser man på de forskellige brancher inde for byggeriet fra første til andet kvartal, var det tømrerne, der blev ramt hårdest med et fald i beskæftigelsen på 17,5 procent, efterfulgt af murere, der oplevede fald på 16,1 procent.

I Danske Bank forventer man dog, at rækken af politiske initiativer vil betyde, at byggesektoren generelt lægger an til en forholdsvis kontrolleret landing efter der i en periode har været risiko for et reelt styrtdyk i byggeaktiviteten.

- Det er vigtigt at holde for øje, at der er tale om en nedgang fra et meget højt niveau. Det er derfor også vores vurdering at den nedadgående tilpasning i byggeaktiviteten langt hen ad vejen er nødvendig - byggeaktiviteten har i en periode været højere, end hvad der på langt sigt er holdbart, skriver Tore Damgaard Stramer.

/ritzau/