Laveste arbejdsløshed siden oktober 2009

Ledigheden er faldet til 5,7 procent i juli måned, hvilket er det laveste niveau siden oktober 2009. Der er nu 151.500 ledige danskere. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik

Foto: Linda Kastrup. Danmarks Statistik har netop offentliggjort de seneste ledighedsstatistikker.
Læs mere
Fold sammen

Ledigheden er faldet fra 5,8 til 5,7 procent i juli måned. Der er nu 151.500 ledige danskere, hvilket er det laveste niveau siden oktober 2009. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Ledigheden er nu samlet set faldet med 10.990 personer siden december 2012. Og de gode tal er faktisk overraskende, mener Nykredits chefanalytiker, Tore Stramer.

»Det er selvsagt en overraskende udvikling med tanke på, at der stort set ikke har været nogen økonomisk vækst i dansk økonomi i godt tre år,« skriver han i en kommentar til de nye tal.

Skyldes fald i arbejdsdstyrke

Dykker man ned i dagens tal, er der dog også tidsler. Forklaringen på den faldende ledighed er faktisk ikke, at flere kommer i arbejde, men at den samlede arbejdsstyrke er faldet.

Antallet af nettoledige er steget med 2100 i juli måned. Til gengæld af antallet af såkaldt jobklare personer faldet med 3700 personer.

»På trods af, at dagens positive ledighedstal kan være udtryk for egentlig vending i beskæftigelsen, viser de også skyggesiden af situationen på det danske arbejdsmarkedet,« skriver makroøkonom i Peter Bojsen Jakobsen i en kommentar til dagens tal og fortsætter:

»Flere og flere ryger ud af arbejdsmarkedet og stiller sig på sidelinjen, hvilket betyder at antallet af ikke jobklare kontanthjælpsmodtager er steget kraftigt siden 2008. Trængslen på sidelinjen kan udvikle sig til strukturelt problem, da de ikke de jobklare kontanthjælpsmodtagere kan være langtidsskadet og dermed et stykke væk fra en indskiftning og dermed beskæftigelse,« skriver han.

Økonomerne peger dog også på, at den politiske beslutning om at forkorte dagpengeperioden har påvirket ledigheden.

»Dels af tekniske årsager, da flere har mistet retten til dagpenge og derfor ikke optræder i bruttoledighedsopgørelsen, men også fordi forkortelsen af dagpengeperioden har givet ledige en øget tilskyndelse til at finde et job, når de har været tæt på dagpengeperiodens ophør,« skriver Tore Stramer.

Ledighed blandt mænd falder lidt

Det er fortsat blandt de 25-29 årige, at ledighedsprocenten er højest -  på 10,2 procent. Derudover viser dagens tal, at ledighedsprocenten er faldet lidt mere for mændene -  0,1 procent. Mens den er uændret for kvinder.

»Aktuelt er mandeledigheden lidt lavere end kvindeledigheden, hvilket formentlig skyldes at der er kommet lidt mere gang i de traditionelle mandeerhverv inden for bygge- og anlægssektoren, mens kvinderne måske mere rammes af nedskæringerne i den offentlige sektor,« Nordeas cheføkonom, Helge Pedersen i en kommentar.

Geografisk set slår manglen på jobs hårdest ned i København, hvor 7,4 procent står uden arbejde. Det hænger sammen med, at mange af de unge der bliver udklækket fra universiteterne, har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Færrest står uden står job i Nordsjælland, her er ledigheden helt nede på fire procent.

Først beskæftigelsesløft i 2014

Generelt peger makroøkonomerne på, at dagens ledighedstal maler et glansbillede af den nuværende tilstand på arbejdsmarkedet. Der er bred enighed om, at vi skal et godt stykke ind i 2014, før vi for alvor ser et løft i beskæftigelsen.

»På grund af den megen teknik, så fejllæser bruttoledigheden desværre arbejdsmarkedets nuværende sundhedstilstand. Ser man omvendt på de seneste tal for beskæftigelsen er der omvendt dømt fortsat stilstand. Selvom den økonomiske krise går på hæld, så skal man nok ind i 2014 før beskæftigelsen igen begynder at stige,« skriver Nykredits Tore Stramer.