Lavere virksomhedssalg

Eksport og indenlandsk salg er faldet forholdsmæssigt lige meget.I april faldt salget - sandsynligvis som følge

af påskens placering - med 1,6 pct., revideret ned fra et tidligere opgjort fald på 0,8 pct. I årets første

tre måneder lå salget dog højere end i samme periode 2002.- Set over de seneste tre måneder er tilbagegangen

derfor knapt så stor, nemlig på 1,6 pct. sammenlignet med 2002, noterer Danmarks Statistik.Den største stigning

i salget var på 19,1 pct. i branchen for energi- og vandforsyning. Kun inden for offentlige og personlige tjenester samt detailhandel

er der desuden sket en stigning i tremånedersperioden, henholdsvis med 2,4 pct. og 1,2 pct.Inden for alle øvrige

hovederhverv er salget faldet - størst er det for landbrug, fiskeri og råstofudvinding, som er faldet med 7,8 pct.Statistikken

viser endvidere, at firmaernes køb faldt med 7,3 pct. i maj mod et fald på 3,7 pct. i april. April-tallet er revideret

fra et tidligere opgjort fald på 3,3 pct. Det indenlandske køb udgør næsten fire femtedele af det samlede

køb, og det faldt i maj med 6,4 pct. I tremånedersperioden marts-maj faldt det samlede køb med 2,6 pct. sammenlignet

med samme periode året før.