Lavere rente på acontoskat

Læs mere
Fold sammen
Fremover bliver det mindre fordelagtigt for virksomhederne at indbetale for meget i acontoskat. Renten på overskydende aconto-skat

sættes ned fra 4,2 pct. om året og til 2,2 pct. Samtidig bliver tillægget på restskatten sat til 5,7 pct.Sidstnævnte

tillæg er på nuværende tidspunkt på 10 pct. Tallene fremgår af et udkast til en lov om justeringer af

satser i acontoskatteordningen, som endnu ikke er blevet offentliggjort.Den nye lov skal gælde allerede for indeværende

indkomstår, og reglerne skal sikre, at satserne i acontoskatteordninger kommer til at følge markedsrenten. De nævnte

satser vil derfor blive reguleret efter en sindrig formel en gang om året.Med forslaget håber regeringen, at den

får reduceret virksomhedernes incitamenter til at indbetale mere end nødvendigt i acontoskat."Der er tale

om et initiativ, som på en enkel og naturlig måde sikrer en sund balance mellem acontoskatteordningens satser og markedsrenten.

Herved undgås tvivl om hvorvidt selskaber, foreninger m.v. måtte udøve spekulation imod staten ved at tiltvinge

sig en forrentning, der overstiger markedsrenten", hedder det i udklastet til den nye lov.

Dansk Industri tilfreds

Reglerne

om acontoskat har gennem længere tid været under beskydning fra flere partier i Folketinget.Blandt andet SF har

ment, at der er en alt for stor gulerod forbundet med at betale ekstra ind i skat. Rente på 4,2 pct. ligger et pænt stykke

over, hvad virksomhederne ellers kan få, mener partiet.Den kritik har regeringen taget til sig. Med lovforslaget vil forrentningen

på de frivillige indbetalinger komme til at svare til en kassekredit med en årlig rente på 2,4 pct. før skat.I

Dansk Industri, DI, er man umiddelbart tilfreds med forslaget, fordi satserne bliver reguleret både for den overskydende skat

og for restskatten.Men skattechef i DI Tine Roed bemærker, at der delvist er tale om at lovgive med tilbagevirkende kraft,

fordi mange virksomheder allerede betalt acontoskat ind i marts.Det er sket under forudsætningen af, at eventuelt overskydende

skat bliver belønnet med en forrentning på én pct. Den sats bliver med forslaget sat ned til 0,6 pct.- Regeringens

forslag er udmærket. Det eneste, vi har bemærket, er, at forslaget til en vis grad bliver lavet med tilbagevirkende kraft,

siger Tine Roed.