Lavere afgifter kan give job

Det vælter frem med forslag til, hvordan der kommer mere vækst og flere job herhjemme. Landbrug og Fødevarer foreslår lavere afgifter.

Foto: Morten Stricker. ARKIV
Læs mere
Fold sammen

Blikket skal rettes mod den store vifte af afgifter, der belaster dansk erhvervsliv, hvis der skal komme mere vækst og flere job herhjemme. Det er energiafgifter, spildevandsafgifter og kørselsafgifter, som er de mest belastende for erhvervslivet, og som bør sænkes først, fordi de er markant højere i Danmark end i andre lande.

Det fastslår Søren Gade, som er administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer, der organiserer virksomheder med 140.000 ansatte, og som har en årlig eksport på mere end 120 milliarder kroner.

Landbrug & Fødevarer kommer inden længe med et samlet udspil til, hvordan man bedst skruer den job- og vækstpakke sammen, som politikerne har stillet i udsigt. Men Søren Gade kan allerede nu fortælle, at lavere afgifter er deres største ønske.

DI og andre erhvervsorganisationer har efterlyst lavere selskabsskatter, men hvis man vil gavne de små og mellemstore virksomheder, der er de klart største jobskabere herhjemme, så er det afgifterne, der bør sænkes.

»Hele ti millioner svin bliver hvert år kørt til Tyskland for at blive slagtet. Kunne vi gøre det herhjemme, ville det give et sted mellem 8.000 og 10.000 nye arbejdspladser, hvis beskæftigelsen i følgeerhvervene regnes med. Men det kan ikke betale sig at slagte dem herhjemme, fordi afgiften på eksempelvis spildevand er mellem fire og fem kroner højere per svin i Danmark end i udlandet,« siger Søren Gade.

Afgifter en en jobbremse

Den kørselsafgift, som er på vej, vil også belaste erhvervslivet på betydelig vis og kommer til at koste job herhjemme. Det er så meget som 2,8 milliarder kroner, at den skal indbringe, og heraf skal de 345 millioner betales af Arla, DLG og andre virksomheder inden for den store danske fødevarebranche.

»Det er en afgift, som vil koste et sted mellem 100.000 og 300.000 kroner om året per lastbil, så det er bestemt ikke småpenge, der er tale om. Men der er masser af andre afgifter, som også belaster virksomhederne. Blev rammevilkårene bare lidt bedre herhjemme, så viser vores analyser, at eksporten alene inden for landbruget kan stige med et sted mellem 20 og 40 milliarder kroner årligt,« siger Søren Gade.

Han vurderer, at det er afgifter for mellem fem og otte milliarder kroner, som rammer erhvervslivet, der skal fjernes, før Danmark er nogenlunde på omgangshøjde med vores nabolande. Om de penge så skal kradses op andre steder er et politisk spørgsmål.

»Men der er store penge at hente ved at effektivisere den offentlige sektor. Det viser mange analyser,« siger Søren Gade.

Når Danmark har et markant højere skattetryk end Tyskland og Sverige, så skyldes det især afgifter, mens skatter på løn spiller en mindre rolle for forskellene i det samlede skattetryk.

Havde Danmark haft samme afgiftstryk på virksomheder som Tyskland, ville det samlede danske skattetryk ligge tæt på svensk niveau. Regulering af afgifter, som direkte påhviler virksomhederne, er tilmed et særdeles effektivt våben til at forbedre konkurrenceevnen. Fra politisk hold er det svært at påvirke lønninger og produktivitet. Men afgifter kan politikerne sænke nærmest med det samme, sådan at konkurrenceevnen forbedres hurtigt.