Lasse Lindblad satser på biotek

Den fyrede topchef i finanskoncern Capinordic er ved at skabe sig en ny formue på investering i biotekselskabet Serendex, som efter eget udsagn har flere milliardsællerter i porteføljen. Selskabet mangler dog kapital.

Den tidligere bankdirektør i Capinordic Bank Lasse Lindblad (th.) ses her sammen med den tidligere bankdirektør Steen Bryde. Lasse Lindblad er nu ved at skabe sig en ny formue på investering i biotekselskabet Serendex, men selskabet mangler kapital. Steen Bryde er i dag personligt konkurs. Fold sammen
Læs mere

Den tidligere topchef for Milliardærklubbens kriseramte finanskoncern Capinordic er langt fra en falden mand. Lasse Lindblads holdingselskab DKA Consult udviser i 2010 et overskud på 39 mio. kr. og en egenkapital på 279 mio. kr. Lindblad er godt tilfreds med resultatet, som er skabt trods tab på børsnoterede værdipapirer.

Tabene er især lidt på det tyske solenergiselskab Colexon, som Lindblad tidligere har investeret massivt i. At han alligevel kan notere et smukt overskud i DKA Consult, skyldes værdiregulering af ejerandelen af et af DKA Consults porteføljeselskaber, biotekselskabet Serendex. Det er ifølge Lasse Lindblads ledelsesberetning blevet værdisat af et internationalt anerkendt fondsmæglerselskab og er altså særdeles værdifuldt.

Kommende block busters

Lindblad ejer 37,5 procent af Serendex, som blev stiftet i 2008, men ønsker ikke at oplyse, hvem de øvrige investorer er. Selskaberne beskæftiger sig med at identificere eksisterende lægemidler, som kan anvendes på nye indikationer. Forretningsmodellen kaldes re-positioning og er i markant vækst internationalt på et multimilliard marked i dollar, hedder det i ledelsesberetningen.

Serendex fokuserer på akutte respiratoriske sygdomme og har udtaget otte patenter på seks forskellige lægemidler. Det er blevet tildelt Orphan Drug Status af både de amerikanske og europæiske sundhedsmyndigheder, hvilket betyder, at deres vej gennem myndighedsbehandling kan klares hurtigere end normalt. Serendex vurderer selv, at flere af lægemiddelkandidaterne er kommende block busters, dvs. lægemidler, som kan sælge for over en milliard dollar årligt.

Lasse Lindblad oplyser ikke, hvilken værdi, han fastsætter sin ejerandel af Serendex til. Selskabet udviser i 2010 et underskud på knap 300.000 kr., en egenkapital på godt en mio. kr. og aktiver for fem mio. kr. Serendex er holdingselskab for to datterselskaber, Pharmaorigin ApS og Drugrecure, som begge er på kapitaljagt med hjælp fra et internationalt finanshus for at finansiere kliniske studier.

Det er foreløbig lykkedes Drugrecure at indgå en aftale med Erhvervs- og Økonomiministeriets ventureselskab SunStone, men aftalen er betinget af, at der også findes andre investorer. Statsautoriseret revisor Michael Brabrand anfører i Serendex’ regnskab, at selskabet forsøger at tiltrække frisk kapital, og at værdiansættelsen af aktiverne kan være behæftet med usikkerhed. Ledelsen forventer dog, at det lykkes at finde friske penge.

Serendex har været kunde i det nu krakkede Capinordic Bank, og ifølge regnskabet er samtlig kapitalandele i dattervirksomhederne pantsat som sikkerhed for lån i Finansiel Stabilitet og anden gæld. De to datterselskaber angiver Danske Bank i Gentofte som deres bankforbindelses. Gælden, som er omfattet af pantsætningerne, udgør 460.000 kr. Lasse Lindblad sidder ikke selv i ledelsen, men det gør hans bror, advokat Klaus Lindblad, som også er bestyrelsesformand i DKA Consult.

Udover biotek er DKA Consult aktiv indenfor ejendomsudvikling, IT og vedvarende energi. Lasse Lindblad købte i kølvandet af finanskrisen flere vragrester af medlemmer af Milliardærklubben, herunder Peter Forchhammers polske ejendomsselskab, Carsten Leveaus designerlejligheder i Adelgade i København, som nu er omskabt til youth hostel, den tomme børsskal efter skandaleselskabet Nanocover og Harry Rosenbergs bulgarske vindaktiviteter i Roberg Ltd. DKA Consult er involveret i tre retssager med krav på i alt knap 15 mio. kr., men selskabets advokat vurderer, at risikoen for tab på sagerne er ringe.