Langt færre kommer til skade på jobbet

Der sker langt færre ulykker på de danske arbejdspladser og byggepladser end tidligere.

Læs mere
Fold sammen
Der er sket et markant fald i antallet af ulykker fra 2007 til 2008 - og i bygge- og anlægsbranchen er det faldet til det hidtil laveste niveau

Det viser de nyeste tal fra Dansk Arbejdsgiverforening, DA, der netop har udsendt hovedresultaterne af deres statistik over arbejdsulykker 2008.

Ulykkesfrekvensen er faldet generelt fra 31,8 i 2007 til 25,1 i 2008, og det målte antal arbejdsulykker pr. 1 million præsterede arbejdstimer er især faldet inden for bygge- og anlægsvirksomheder. Her er ulykkesfrekvensen faldet fra 33,3 i 2007 til 23,2 i 2008.

- Det er en særdeles glædelig udvikling, at ulykkesfrekvensen inden for bygge- og anlægsvirksomhed er faldet med godt 30 procent til det hidtil laveste niveau. Det er hovedsageligt de store bygge- og anlægsvirksomheder, der deltager i statistikken, og mange af disse er arbejdsmiljøcertificerede. Det er derfor meget tilfredsstillende at konstatere, at effekten heraf nu også viser sig i ulykkes- og fraværsstatistikken. Det viser med al ønskelig tydelighed, at det kan betale sig at have styr på arbejdsmiljøet, fastslår arbejdsmiljøchef Carsten Bekker, Dansk Byggeri.

Han advarer dog mod at tage statistikken til indtægt for hele bygge- og anlægsbranchen, men understreger, at de nye tal er et godt signal til de mange medlemsvirksomheder, der gør en indsats for at forbedre arbejdsmiljøforholdene.

Statistikken fra DA er baseret på frivillige indberetninger fra i alt 311 virksomheder. Virksomhederne i statistikken beskæftiger ca. 61.500 fuldtidsansatte.

- mja