Lang ventetid på refusion fra kommunen

En dugfrisk undersøgelse dokumenterer, at det er et landsdækkende problem for virksomheder at få vristet deres retmæssige tilgodehavende ud af kommunerne. Sagsbehandlingstider over seks uger er ikke ualmindeligt.

»Man kan for sjov stille spørgsmålet, om kommunerne skal i RKI, før de forstår alvoren af den situation, de skaber for virksomhederne,« siger økonom i Håndværksrådet, Mads Engberg.

Håndværksrådet, der repræsenterer en lang række af de små og mellemstore viksomheder, står bag en ny undersøgelse af sagsbehandlingstiden ved udbetalinger af refusioner i landets kommuner med deltagelse af 817 af deres medlemsvirksomheder.

Og den er gal stort set over hele linien. I gennemsnit må hver fjerde virksomhed vente mere end fire uger på at få deres udbetaling af sygedagpenge til medarbejderne refunderet. Hvad angår barselsgodtgørelsen og diverse løntilskudsordninger er det hver tredje, der må vente så længe.

»Den langsommelige sagsbehandling lægger både et likviditetsmæssigt og planlægningsmæssigt pres på virksomhederne. Derfor er det ikke rimeligt, at virksomhederne skal kæmpe for at få de penge retur, som de har lagt ud for kommunen,« siger Mads Engberg.

Regionale forskelle
Selv om der er eksempler fra alle kommuner på lange sagsbehandlingstider, er der nogle, der går forrest med sløseriet. Værst ser det ud i Region Hovedstaden og Region Sydjylland, hvor omkring hver tredje virksomhed må forholde sig afventende i mere end fire uger. Og en tredjedel af dem endda i mere end seks uger. Bedst står det til i Nordjylland, hvor langt de fleste refusionssager kan ekspederes på inden for tre uger.

»Det er nedslående, at der er så store regionale forskelle på sagsbehandlingstiderne rundt om i landet. For de store forskelle mellem kommunerne giver en urimelig konkurrencesituation for de små virksomheder,« siger Mads Engberg.

Resultatet af undersøgelsen kommer ikke bag på københavnerne.

»Det er jo ikke fordi, vi ikke ved, at vi har et problem. Så jeg har ikke noget, jeg praler med i den her sammenhæng,« siger centerchef Niels Bauer fra Ydelsesservice i København.

Og den er også gal på flere områder i hovedstaden.

»Det handler selvfølgelig om, at vi ikke har fået tilrettelagt de rigtige procedurer. Men også at vi har nogen forældede IT-systemer, som ikke rigtig understøtter, at det kan køres på den måde, man kunne drømme om. Det er for eksempel et dagpengesystem helt tilbage fra firserne, der ikke tager højde for de ting, der trods alt er sket siden,« fortæller Niels Bauer og peger desuden på nogle voldsomt komplicerede og bureaukratiske systemer, som det også er vanskeligt at oplære nye medarbejdere i.

Københavns Kommune deltager i øjeblikket i en kampagne for at få virksomhederne til at lave deres refusionsindberetninger via den statslige hjemmeside virk.dk. For den løsning er med til at simplificere arbejdsgangene og tage lidt af byrden for kommunen.

»Hvis arbejdsgiverne nu brugte det system, som staten har udviklet, ville det gå hurtigere. Men vi kan jo ikke gå ud og sige: Brug virk.dk, så får i pengene hurtigere. Men ikke desto mindre er en del af sandheden i det her,« siger Niels Bauer.

Bøder til kommunerne
Håndværksrådet er efterhånden så utilfreds med problemerne, at det vil have regeringen til at lovgive på området og dele bøder ud til de kommuner, der bryder den.

»Det skal naturligvis ikke gå ud over det kommunale selvstyre, men man kan med rimelighed forvente, at virksomhederne kan få deres udlæg inden for en periode på eksempelvis fire uger. Der bør desuden være en økonomisk sanktion over for kommunerne, så de har et incitament til at overholde sagsbehandlingstiden,« siger Mads Engberg.

Men den løsning vinder ikke genlyd hos Kommunernes Landsforening (KL):

»En fast frist for, hvornår refusionen skal være betalt, vil næppe løse problemet. Det er mere hensigtsmæssigt, at kræfterne bruges på rekruttering og effektivisering og eventuelt omorganisering, hvis der er andre områder, der kan hentes ressourcer fra,« siger kontorchef i KL, Birgit Hedegaard.

I København handler det ikke længere om tidsfrister, men om at komme til bunds i sagerne. Og man er trods alt fortrøstningsfulde.

»Puklen er væk til efteråret, for det har jeg lovet min direktør. Og jeg har ikke anden viden nu, end at vi efter sommerferien tager det sidste nøk, så vi kommer til bunds,« siger Niels Bauer.