Landsret beskytter leasingkunder

Leverandører af leasingudstyr kan ikke ændre aftaler mod kundens vilje uden først at have retten på sin side.

Læs mere
Fold sammen
Kunder, der har leaset kopimaskiner og printere og med tilhørende servicekontrakter, kan stoppe indbetalingerne til leasingselskabet, hvis de har en reel indsigelse mod indholdet af leasingaftalerne, uden at de skal aflevere det leasede udstyr til leverandøren, så længe en retssag kører ved domstolene.

Det fremgår af en afgørelse, som er truffet torsdag i sidste uge i Østre Landsret. Partner, advokat Anders Rynkebjerg, Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen, kalder afgørelsen principiel, fordi tidligere afgørelser i byretten har gået leasingkunderne imod, når leverandøren af det leasede udstyr, har krævet det leasede udstyret tilbage, hvis kunderne protesterede over indholdet af leasingaftalerne.

Det satte kunderne i en kattepine, mens retssagen stod på, da de i denne periode ikke havde noget it-udstyr eller havde ekstra udgifter til at lease andet udstyr hos en anden leverandør.

Grundlaget for afgørelsen i Østre Landsret var to modsatrettede byretsdomme i henholdsvis Glostrup og København. Den ene byretsdom tog parti for leverandøren af leasingudstyret, mens den anden dom tog kundens parti.

Anders Rynkebjerg har kørt sagen på leasingkundens vegne mod leverandøren GE Capital Solutions. I begge domme er der tale om leasing af kopimaskiner i flerårige kontrakter, og hvor aftalerne løbende er blevet fornyet, inden den foregående er udløbet. Dermed er der som udgangspunkt for den nye kontrakt indregnet en restgæld fra den tidligere aftale.

Fodboldklub stævner leasingselskab

Leasing-firma tabte printersag

Ophobet restgæld

Ifølge Østre Landsrets afgørelse indeholder den nyeste leasingkontrakt konsekvent ”en akkumuleret restgæld fra flere ældre og ophørte kontrakter.” Men retten lægger særlig vægt på at beskytte leasingkunderne bedre fremover, da leverandøren i forbindelse med en ny aftale ikke har lavet en opgørelse for kunden, så kunden kan se den overførte restgæld.

Samtidig har leasingleverandøren taget den eksisterende kopimaskine tilbage uden at godskrive restværdien for maskinen. Dermed kommer kunderne til at betale restgæld for en kopimaskine, der er blevet fjernet og uden at få penge for de værdier, udstyret repræsenterer.

Kan stoppe betalingerDerfor får kunderne nu mulighed for at stoppe betalingerne til leasingselskabet uden, at leasingselskabet kan tage udstyret tilbage, mens retssagen står på.

- Det er klart, at kunderne ikke bare kan stoppe indbetalingerne. Men Østre Landsret har afgjort, at hvis der er tale om en reel indsigelse mod kontraktforlængelsen, på priser og vilkår i øvrigt, gør leasingtageren ikke noget ulovligt ved at stoppe betalingerne og fortsat bruge udstyret. Så når retten har truffet afgørelse i den konkrete sag, ordner parterne efterfølgende deres mellemværende. Det er helt principielt, siger Anders Rynkebjerg.

Anders Rynkebjerg oplyser, at der er hel del leasingssager, der er blevet parkeret, indtil denne afgørelse er truffet. Han forventer nu en byge af retssager, som konsekvens af afgørelsen.

Der er eksempler på leasede kopimaskiner til 100.000 kroner eller mere, som leverandøren har taget tilbage efter seks måneder i forbindelse med indgåelse af en ny leasingaftale. Leasingleverandøren overfører restgælden til den nye maskine i den nye aftale, men godskriver ikke værdien for kunden af den blot seks måneder gamle maskine. Dermed står kunden af leasingydelsen tilbage med restgælden fra den tidligere maskine, plus en leasingydelse for den nye maskine.

- Under disse omstændigheder findes det ikke godtgjort med den fornødne sikkerhed, at leasingtagerne ved ensidigt at nedsætte leasingydelsen eller indstille betalingen som sket, har gjort sig skyldig i betalingsmisligholdelse, som berettiger GE Capital Solutions AB til at ophæve aftalerne og kræve maskinerne tilbage, hedder det i kendelsen fra Østre Landsret.

Leasingselskabets advokatfirma Delacour Gregersen har ikke besvaret ErhvervsBladets henvendelse vedrørende afgørelsen i Østre Landsret.

Fodboldklub stævner leasingselskab

Leasing-firma tabte printersag