Landsholdet slog Skat – og tabte

DBU vandt i 2011 en principiel sag, der betød, at foreningen ikke har selvangivelsespligt. De fik ingen dækning af omkostningerne til sagen, men fik til gengæld et skattefradrag på den skat, de ikke skal betale.

Konsulent Willy Rasmussen fra paraplyorganisationen Dansk Idrætsforbund førte i 2011 en sag for DBU imod Skat, om hvorvidt DBU havde selvangivelsespligt. DBU vandt sagen, men kunne efterfølgende ikke få tilkendt sagens omkostninger. Istedet fik DBUet skattefradrag, selv om det i afgørelsen var blevet slået fast, at de ikke betalte skat. Foto: Jonas Fogh
Læs mere
Fold sammen
Når du læser disse linier, ved du, om det danske fodboldlandshold har tabt eller vundet gårsdagens skæbnekamp mod Armenien.

Nu kan Berlingske Business imidlertid berette om en lidt mere udsædvanlig kamp, som blev spillet i Landsskatteretten. Det var landsholdet mod Skat, og det blev med Dansk Boldspil Union som sejrherrer. Hvis man altså lige ser bort fra, at den juridiske sejr kostede DBU over 100.000 kroner.

Anledningen til sagen, som udspillede sig i 2011, handlede om, at DBU ville fritages for selvangivelsespligt af frygt for, at Skat pludselig skulle dømme dem skattepligtige. Her vandt DBU og fik medhold, mens efterdønningerne af sagen ikke efterlod megen sejrsødme, da det året efter skulle afgøres, hvordan DBUs advokatregning på 128.000 kroner skulle betales.

DBU ville gerne have godtgjort de fulde sagsomkostninger, men Skatteministeriet anført af Kammeradvokaten fik medhold i ikke at skulle betale DBUs regning som følge af ændringen for omkostningsgodtgørelser til selskaber og fonde fra 2009/10. I stedet fik DBU lov til at trække sagsomkostningerne fra i skat. Det fik foreningen dog ikke det store ud af, da sagen netop handlede om, at fodboldunionen ikke var skattepligtig.

Dårligere stillet end multinationale Det var Willy Rasmussen, juridisk konsulent i paraplyorganisationen Danmarks Idrætsforbund, der håndterede sagen for DBU.

Han ser ingen logik i, at foreninger, der ikke betaler Skat, kan ende med at blive kompenseret med et skattefradrag, når de vinder sager.»Det er fuldstændig hat og briller. Man kan jo ikke fradrage, når man ikke betaler skat. Vi nægter at tro på, at lovgiverne har haft det her for øje. DBU bliver behandlet dårligere end et stort, multinationalt selskab, der i det mindste kan trække regningen fra i skat,« siger han.

DBU har altid været fritaget for at betale selskabsskat, fordi de er en almennyttig forening, hvor indtægterne ikke bliver brugt på andet end det almennyttige formål. Foreningen påbegyndte deres sag på baggrund af et svar fra Skatterådet, som de var bange for kunne fortolkes sådan, at de skulle begynde at betale selskabsskat.

Underlig forskelsbehandling

Willy Rasmussen understreger desuden det bizarre i, at Skats afgørelse betyder forskelsbehandling mellem landets forskellige idrætsforeninger.

DBU har med sponsorkroner og stort billetsalg erhvervsindtægter og dermed ikke krav på omkostningsgodtgørelser. Det samme vil gøre sig gældende for Dansk Håndboldforbund, mens curlingkvinderne og brydeforbundet sandsynligvis vil kunne få omkostningsgodtgørelse i sager mod Skat, fordi de meget sjældent har større indtægter i form af eksempelvis sponsorater.

En lignende parallel kan drages til erhvervslivet. Her kan skattepligtige virksomheder, der er drevet i personligt regi, få godtgjort omkostninger hos Skat, mens et anpartsselskab ikke kan. Og det understreger reglernes uklarhed på området, mener professor i skatteret ved Aarhus Universitet, Jan Pedersen.

»Det virker mærkeligt, at nogle skatteydere kan få omkostningsgodtgørelser, mens andre ikke kan. Tømrermester Olsen kan i udgangspunktet få dækket sine omkostninger, men hvis han af en eller anden grund driver sit firma som et anpartsselskab, kan han ikke. Det er en politisk prioritering, men ikke særlig hensigtsmæssigt. Hvis alle blev behandlet ens, dukkede der ikke de her underlige afgrænsningstilfælde op.«

I Dansk Idrætsforening vil man for fremtiden være mere forsigtig med at føre lignende sager.

»Det er klart, at hvis et mindre idrætsforbund overvejer at sætte en sag i gang, så ville jeg være påpasselig med at anbefale dem at gøre det. Pengene til sagen vil alt andet lige gå fra de sportslige aktiviteter,« siger han.