Landmænd trodser omstridt miljølov

Forvirring om placeringen af 25.000 km randzoner gør at mange landmænd har valgt at bryde loven, siger landbrugets rådgivningskonsulenter.

50.000 hektar skulle udlægges som randzoner, men NaturErhvervsstyrelsen har netop opgjort, at landmændene kun har søgt om støtte til at udlægge 26.750 hektar. Fold sammen
Læs mere
Foto: Steffen Ortmann

Flere landmænd udviser civil ulydighed og blæser på kravet om, at der skal udlægges 10 meter brede udyrkede randzoner langs alle danske vandløb, skriver Jyllands-Posten.

50.000 hektar skulle udlægges som randzoner, men NaturErhvervsstyrelsen har netop opgjort, at landmændene kun har søgt om støtte til at udlægge 26.750 hektar.

»Der har været så stor usikkerhed om både placeringen af randzonerne og udbetalingen af kompensation, at mange landmænd simpelthen ikke vil have med det at gøre længere. Mange undlader at udlægge randzonerne, og nogle af de landmænd, der udlagde randzoner i 2012, har pløjet dem op i år, fordi de føler sig til grin,« fortæller chefkonsulent Jørgen Evald Jensen fra rådgivningsvirksomheden Agri Nord.

Både Agri Nord og LandboSyd har opgivet at rådgive om randzonerne på grund af forvirringen.

»I konkrete sager spurgte vi kommunerne og fik besked om, at der skulle være randzoner omkring alt, hvad der ligner vand. Efterfølgende har landmændene haft kontrolbesøg fra NaturErhvervsstyrelsen, som har underkendt størstedelen af kommunernes udpegning. I et enkelt tilfælde viste det sig, at der kun skulle være randzone på en tiendedel af det areal, kommunen havde udpeget. Derfor vælger mange landmænd at droppe randzonerne og afvente et kontrolbesøg,« fortæller Jørgen Evald Jensen.

Nogle landmænd har udlagt randzoner uden at søge den kompensation, de ellers har krav på heriblandt en del landmænd, der skal udlægge meget små arealer, fortæller konsulenter ifølge avisen.

Andre landmænd vælger ikke at søge støtte, fordi pengene udbetales som statsstøtte under en EU-forordning, som bestemmer, at den enkelte bedrift maksimalt må modtage 50.000 kroner i løbet af tre år.

»Landmændene frygter at overtræde den grænse, fordi ingen endnu har været i stand til at levere en udtømmende liste over de statsstøtteordninger, der falder ind under EU-forordningen,« siger Jørgen Evald Pedersen.

Chefkonsulent i NaturErhvervsstyrelsen Gitte Wolf oplyser, at 800 stikprøver og kontroller af randzoneloven hidtil har afsløret 70 overtrædelser.

Det vurderes, at landmændene minimum har udlagt 38.000 hektar randzoner.

Det har ikke været muligt for Jyllands-Posten at få en kommentar fra fødevareminister Karen Hækkerup (S), der er ansvarlig for randzoneloven.