Landbrugets tørkekvaler dæmper økonomisk vækst

Dansk økonomi voksede kun lige akkurat i andet kvartal, hvor vækst i bnp er opgjort til 0,2 procent.

Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Anne Bæk

Den knastørre sommer sætter sit præg på dansk økonomi i andet kvartal. Væksten i bnp landede på forholdsvist beskedne 0,2 procent i april, maj og juni.

Det viser opgørelse fra Danmarks Statistik.

»Den usædvanligt varme og tørre sommer har sat sine spor på mange områder af økonomien. For selv om privatforbruget af drikkevarer og tobak er steget med 4,1 procent i andet kvartal, er effekten på landbrug og energi negativ,« skriver Danmarks Statistik.

»Husholdningernes forbrug af el og brændsel er faldet i andet kvartal og har medført fald i produktionen i forsyningsvirksomhed. Landbrugets værditilvækst har også lidt i tørken og er faldet med 6,8 procent i forhold til første kvartal,« lyder det.

Bnp er en forkortelse for bruttonationalprodukt. Det er et meget anvendt nøgletal, der er udtryk for størrelsen af et lands økonomi. Stigninger eller fald i bnp viser, om økonomien vokser eller skrumper. Det vil sige, om vi bliver rigere eller fattigere.

Der er flere usikkerheder forbundet med tallet, fremhæver statistikerne. Væksten fra første til andet kvartal kan være svær at fortolke, blandt andet fordi påsken falder forskelligt.

»Udviklingen afspejles derfor tydeligere ved at vurdere væksten samlet for første halvår 2018 i forhold til andet halvår 2017. I denne periode er BNP vokset med 0,9 procent,« lyder det.

Torsdag fremlagde regeringen sin nyeste prognose for dansk økonomi. Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) gav udtryk for, at dansk økonomi er inde i et solidt opsving.

Regeringen skønner, at bnp vil vokse med 1,8 procent i år. Med den seneste opgørelse bliver det svært at nå, fremhæver flere økonomer.

»Konkret skal den kvartalsvise vækst tiltage til over en procent i både tredje og fjerde kvartal, for at regeringen får ret i sin prognose. Det er ikke realistisk med tanke på, at eksporten står i stampe, og privatforbruget fortsat kun stiger svagt,« skriver Tore Stramer, cheføkonom i Nykredit, i en kommentar.

Samme vurdering lyder fra Jes Asmussen, cheføkonom i Handelsbanken.

Ifølge Danmarks Statistik er den statistiske usikkerhed for bnp-vækst på +/- 0,5 procentpoint.