Læs torsdagens business-kalender

Her kan du læse nogle af torsdagens erhvervsnyheder.

Kronprins Frederik deltager ved DM i Startup. Det her er godt nok et arkivfoto fra hans fødselsdag. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

Erhverv

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

1. kvartal:

 • Atlantic Petroleum, Victoria Properties
 • Peers: D/S Norden (Golden Ocean, Q1)

Ekstraordinære generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

 • SimCorp (kl. 15.00, København S)

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

 • Lønindeks, 1. kvt. 2018
 • Nøgletal, kvartalsvist nationalregnskab, 1. kvt. 2018
 • Arbejdsløsheden (md.), April 2018

Udland:

 • 1.50: Japan: Industriproduktion, apr
 • 3.00: Kina: PMI service, maj
 • 3.00: Kina: PMI industri, maj
 • 8.00: Danmark: BNP-vækst, Q1
 • 8.00: Danmark: Arbejdsløshed, apr
 • 11.00: Eurozonen: Arbejdsløshed, apr
 • 11.00: Eurozonen: Forbrugerprisestimat, maj
 • 14.30: USA: PCE-kerneprisdeflator, apr
 • 14.30: USA: Personlig indkomst, apr
 • 14.30: USA: Privatforbrug, apr
 • 14.30: USA: Nytilmeldte ledige, uge 21
 • 14.30: USA: Fortsat ledige, uge 20
 • 15.45: USA: Chicago PMI, maj


Luxembourg - EU-Domstolen kommer med afgørelse i sag om revisor-fusion
EU-Domstolen ventes i dag at komme med sin afgørelse i sagen om, hvorvidt de to store revisionsvirksomheder KPMG og Ernst & Young i 2014 var for hurtige til at føre deres fusion ud i livet.

Luxembourg - EU-Domstolen afgør sag om erstatning til forsinkede flypassagerer
EU-Domstolen ventes i dag at komme med sin afgørelse i sag om flypassagerer, der forsinkes på strækninger uden for EU, har ret til kompensation, når deres rejse på samme tur er startet i Europa. Sagen drejer sig mere specifikt om en tysk passager, som blev forsinket på et en tur fra Berlin til Agadir, og efterfølgende er blevet nægtet kompensation i forhold til EU-forordningen.

08:00 København - Ledige i april
Danmarks Statistik har opgjort, hvor mange ledige der var i april. Ledigheden steg marginalt i marts fra 4,0 pct. til 4,1 pct.

08:30 Kongens Lyngby - Ole Birk Olesen åbner Transport Summit
Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) åbner DTUs årlige Transport Summit. Her samles internationale forskere og repræsentanter fra den internationale transport-industri for, at diskutere muligheder, forskning og udfordringer.

08:30 København - Nationalbankens pressebriefing om Finansiel Stabilitet
Nationalbanken offentliggør analyserne Finansiel Stabilitet og Stresstest, og inviterer derfor til en pressebriefing. Briefingen byder på – udover kaffe og morgenbrød - en kort præsentation med mulighed for at stille spørgsmål efterfølgende. Tilmelding nødvendig.

15:10 København - Kronprinsen deltager ved DM i Start Up
Kronprinsen deltager i Fonden for Entreprenørskabs DM i Start Up Programme. Hvert år afholder Fonden for Entreprenørskab Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab for studerende på korte og mellemlange videregående uddannelser. Ved mesterskabet præsenterer teams fra hele landet deres idéer.Vinderne af Danmarksmesterskabet går videre til Europamesterskabet, som finder sted i juli 2018.

Indland

09:00 Konference om fremtidens resiliente byløsninger
Vejle er en af 100 resiliente byer i verden, der har lovet at dele deres erfaringer med, hvordan man løser fremtidens udfordringer. I den forbindelse holdes konference om fremtidens resiliente løsninger hvor der sættes fokus på ’urban resilience’ og ’energy resilience’. På konferencen kan man høre, hvordan man i fremtiden skaber samspil mellem energiformer, -systemer og fremtidens transport, og hvordan den stadig stigende mængde af data fra byerne skal struktureres og indtænkes til intelligente systemer for energi, klima, vand og transport. Konferencen åbnes af borgmester i Vejle Jens Ejner Christensen, og der vil være taler af bland andre Connie Hedegaard.

14:00 København - Møde om EU's strukturfondsmidler
Vækstforum Hovedstaden holder EU-dialogmøde om EU´s Strukturfonde. Dialogmødet sætter fokus på, hvad der er kommet ud af EU-investeringerne, Regionsrådsformand og formand for Vækstforum Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (A) sparker debatten i gang om, hvilken rolle de regionale investeringer har haft for vækst og jobskabelse i regionens virksomheder. Tænketanken Europa giver også et første bud på, hvordan EU's budget ser ud efter 2020, og hvilke konsekvenser det har for EU-støtte til Danmark.

5:00 København V - Seminar med fokus på den kritiske infrastruktur
Atlantsammenslutningen og IDA Risk sætter fokus på kritisk infrastruktur. Kritisk infrastruktur er defineret ved at være de dele af samfundet, som vi ikke kan klare os uden. Eksempelvis smitteberedskab, energiforsyning og cyberbeskyttelse. Men hvad sker der, hvis strømmen går, hvis landet bliver hacket, eller hvis vi bliver ramt af en epidemi? Til seminaret er der oplæg ved Maximillian Ritzl fra Beredskabsstyrelsen, som vil definere kritisk infrastruktur og Beredskabsstyrelsens rolle i forhold til området. Center for Cybersikkerhed, som vil fortælle om truslerne mod cybersikkerhed og om cybersikkerhed som kritisk infrastruktur og Kåre Mølbak fra Smitteberedsskab ved Statens Seruminstitut vil fortælle om forebyggelse og handlingsplaner i tilfælde af eksempelvis en epidemi. Efter de tre oplæg, vil der være mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne.

København - Fristforlængelse i Operation Greed
11 mænd er sigtet og sidder fængslet for økonomisk kriminalitet. De har siddet fængslet siden 12. oktober 2017. Denne dag udløber deres varetægtsfængsling. Tidspunktet kendes ikke.