Læs torsdagens business-kalender

Her kan du danne dig et overblik over onsdagens vigtigste erhvevsbegivenheder.

FLSmidth er blandt de børsnoterede selskaber, der afholder generalforsamling torsdag 5. april 2018. PR-foto: Erik Hansen. Fold sammen
Læs mere
Foto: PR-foto Erik Hansen

Erhverv

Generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

 • Capinordic (kl. 10.30, København), FLSmidth (kl. 16.00), Højgaard Holding B., Monberg & Thorsen (Brøndby), SKAKO (kl. 15.00), AaB

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

 • Ejendomssalg (md.), januar 2018
 • Kvartalsvist nationalregnskab, 4. kvt. 2017 revideret
 • Arbejdsløsheden (md.), februar 2018
 • ØMU-gæld og ØMU-saldo, 2017 (april-version)

Udland:

 • 08.00: Danmark: BNP-vækst (QoQ), Q4
 • 08.00: Tyskland: Fabriksordrer, m/m, feb
 • 09.30: Sverige: Industriordrer, y/y, feb
 • 09.45: Italien: PMI Service, mar
 • 09.50: Frankrig: PMI Service (endelig), mar
 • 09.55: Tyskland: PMI Samlet (endelig), mar
 • 09.55: Tyskland: PMI Industri (endelig), mar
 • 10.00: Eurozonen: PMI Service (endelig), mar
 • 10.00: Eurozonen: PMI Samlet (endelig), mar
 • 10.30: Storbritannien: PMI Service, mar
 • 11.00: Eurozonen: Producentpriser, y/y, feb
 • 11.00: Eurozonen: Detailsalg, m/m, feb
 • 14.30: USA: Nytilmeldte ledige, mar
 • 14.30: USA: Fortsat ledige, mar
 • 14.30: USA: Handelsbalance, feb

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

 • Peers: Novozymes (Monsanto, Q2 før børsåbning)

Indland

08:30 Odense M - Konference om teknologi i industrien
Børsen afholder i dag konference om mødet mellem teknologi og mennesker. Over hele verden bruger industrien nye teknologiformer til at optimere produktion og lignende. En såkaldt ny industriel revolution kaldet 'Industry 4.0', som blandt andet har med virtual og augmented reality at gøre. Konferencen kigger nærmere på positive og negative tilfælde af mødet mellem mennesker med teknologien. Talerene på konferencen er blandt andet fra Maersk Drilling, Vesta og Grundfos. Tilmelding nødvendig inden 29. marts.

12:00 København Ø - Søfartsstyrelsen holder digitaliseringskonference
Med Søfartsstyrelsen som leder har 32 partnere fra 12 forskellige lande i tre år arbejdet sammen i EU-projektet EfficienSea2 om at undersøge mulighederne for at digitalisere søfarten mere. Projektet har fokuseret på at skabe nye kommunikationsplatforme, internationale IT-standarder og digitale services for at fremme maritim sikkerhed og effektivitet. Til dagens konference demonstreres og præsenteres over 20 af projektets løsninger. Desuden taler erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).


Politik

10:30 Åbent samråd om resistensproblemer ved brugen af azol-midler
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er i dag kaldt i samråd om resistensproblemer ved brugen af azol-midler i landbruget og sundhedssektoren. Ministrene skal oplyse om problemerne, samt redegøre for hvad regeringen vil gøre for at forhindre brugen.Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Trine Torp (SF), Christian Rabjerg Madsen (S), Maria Reumert Gjerding (EL), Christian Poll (ALT) og Ida Auken (RV).

12:15 Åbent samråd om det nye elektroniske valgsystem
Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) er i dag kaldt i samråd om det nye it-system til administration af det danske valgsystem. Ministeren skal blandt andet redegøre for sin holdning til, at it-systemet ejes og udvikles af et firma med venezuelanske ejere, og hvor selskabet er placeret i skattely og optræder i Paradise Papers. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Finn Sørensen (EL).

13:00 Åbent samråd om logning
Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er i dag kaldt i samråd om logning. Ministeren skal blandt andet redegøre for, hvordan han vil sikre, at der fortsat arbejdes for en målrettet logning, samt uddybe hvad han finder er en passende tidshorisont for at bringe den danske lovgivning i overensstemmelse med Tele2-dommens præmisser. Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Rosa Lund (EL).

14:00 Åbent samråd om databeskyttelseslovforslaget
Folketingets retsudvalg har kaldt justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i samråd omkring lovforslag om databeskyttelsesloven. Samrådet vil gerne bede ministeren om at forklare, om bestemmelsen ikke er omfattende for myndighedernes kommende deling af persondata, og om ministeren ikke ønsker demokratisk kontrol af debatten om myndighedernes brug af persondata, og regler om offentlige myndigheders viderebehandling af personoplysninger. Derudover bedes ministeren forholde sig til mulige konsekvenser for brugen og delingen af persondata. Samrådsspørgsmålet er stillets efter ønske fra Josephine Fock (ALT), Eva Flyholm (EL), Zenia Stampe (R) og Lisbeth Bech Poulsen (SF). Samrådet finder sted i lokale S-092.