Læs torsdagens business-kalender

Her er nogle af torsdagens begivenheder i erhvervslivet.

Københavns Lufthavn kommer med regnskab torsdag. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

ERHVERV

10:00 Zalando med regnskab

Handelsplatformen Zalando kommer med regnskab for 2017.

12:00 Københavns Lufthavne med regnskab

Københavns Lufthavne kommer med regnskab for 2017. Lufthavnen i Kastrup har gennem længere tid arbejdet på en udvidelse, der særligt skal have gates til langdistanceflyvninger.

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

4. kvartal: Københavns Lufthavne, Østasiatiske Kompagni
Peers: Carlsberg (AB-Inbev, Q4), Carlsberg (Anadolu Efes, Q4 efter børsluk), H+H International (kl. 08.00, CHR, Q4)

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:
- Industriens salg af varer (år), 2017
- Indvandreres og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet, november 2016
- Selskabsbeskatning, i indkomståret 2016
Statistiske efterretninger:
- Selskabsbeskatningen i indkomståret, 2016
Udland:
- 2.45: Kina: Caixin industri-PMI, feb
- 9.00: Spanien: BNP-vækst (endelig), Q4
- 9.45: Italien: PMI industri, feb
- 9.50: Frankrig: PMI industri (endelig), feb
- 9.55: Tyskland: PMI industri (endelig), feb
- 10.00: Eurozonen: PMI industri (endelig), feb
- 10.00: Italien: Ledighed (foreløbig), jan
- 10.30: Storbritannien: PMI industri, feb
- 11.00: Eurozonen: Arbejdsløshed, jan
- 14.30: USA: PCE-kerneprisdeflator, jan
- 14.30: USA: Personlig indkomst, jan
- 14.30: USA: Privatforbrug, jan
- 14.30: USA: Nytilmeldte ledige, uge 8
- 14.30: USA: Fortsat ledige, uge 7
- 15.45: USA: PMI industri (endelig), feb
- 16.00: USA: Anlægsinvesteringer, jan
- 16.00: USA: ISM industri, feb

POLITIK

10:15 Åbent samråd om indsats mod skadelig luftforurening

Miljø- og Fødevareudvalget har kaldt miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i samråd om status for Danmarks indsats mod sundhedsskadelig luftforurening. Ministeren er kaldt i samråd for at kommentere på en artikel om brud på regler om luftforurening, og for at oplyse om hvilke initiativer ministeren vil tage. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia Olsen Dyhr (SF).
Læs mere om samrådet på Folketingets hjemmeside
Sted: København, Christiansborg, lokale 2-133
Region: Hovedstaden

13:00 Åbent samråd om ny model for realkreditlån

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) er i dag kaldt i samråd om en forretningsmodel, hvor låntagere skal stille med aktiekapital til et realkreditinstitut ved optagelse af realkreditlån mod at få en nedsat bidragssats. Ministeren skal redegøre for regeringens holdning til og vurdering af den nye model, og hvorvidt Finanstilsynet har været eller er inddraget i en proces vedrørende en sådan forretningsmodel hos Nykredit. Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Morten Bødskov (S).

13:00 Ekspertmøde om databeskyttelse

Retsudvalget holder ekspertmøde omkring databeskyttelsesloven. Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) indleder mødet, som vil handle om viderebehandling af personoplysninger og oplysningspligt. Under mødet vil der være oplæg fra blandt andet direktøren for Kommunernes Landsforening, Laila Kildesgaard, og seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk Annette Høyrup.

13:45 Åbent samråd om udbetaling af bonus til Banedanmarks ledende medarbejdere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har indkaldt transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) til samråd om bonusser til Banedanmarks ledende medarbejdere. Udvalget ønsker at få klargjort begrundelsen af bonusserne i forhold til de resultater, som organisationen har opnået, og hvad ministeren vil gøre fremadrettet. Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Rasmus Prehn (S), Kim Christiansen (DF), Andreas Steenberg (RV) og Karsten Hønge (SF).

14:00 Konference om energieffektivisering

Dansk Energi holder i dag konference om fremtidens energieffektivisering. Konferencens fokus er den kommende energiaftale, og målet er grøn omstilling med mindre energiforbrug. Der vil være en række oplæg om emnet, og konferencen slutter af med en paneldebat med Mikkel Dencker (DF), Ida Auken (RV) og Pia Olsen Dyhr (SF).

15:00 Åbent samråd om Danmarks diplomatiske og handelsmæssige forbindelser til Indien

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) er i dag kaldt i samråd om status for Danmarks diplomatiske og handelsmæssige forbindelser til Indien. Desuden skal ministeren redegøre for den fremadrettede strategi for Danmarks relation til Indien. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S).

KRIMINAL

09:30 Advokater tiltalt for mandatsvig for over 200 millioner

Københavns Byret fortsætter i dag straffesagen mod tre advokater fra det konkursramte firma Johan Schlüter, der er tiltalt for omfattende svindel mod rettighedshaverne til film, tv og computerspil. Sagen begyndte 6. februar og fortsætter 6., 8., 12., 14. og 15. marts, 3., 4., 11., 12., 13., 24., 25. og 26. april, samt 1., 2. og 3. maj. Der er også afsat ekstra dage, hvis sagen trækker ud.

10:00 Medicinalselskaber i opgør om pressemeddelelse

Sø- og Handelsretten afgør i dag en strid mellem to store medicinalselskaber. Sanofi-Aventis har anlagt sag mod Novo Nordisk med krav om, at der nedlægges forbud mod en pressemeddelelse om lægemidler.

13:00 IT Factory kæmper med Skat om moms

Københavns Byret afgør i dag, om IT Factory under konkurs skal have fradrag for moms. Konkursboet har rejst sag mod Skatteministeriet.

UDLAND

09:30 Forslag til EU-dom i danske skattesager

EU-Domstolens generaladvokat kommer med et forslag til dom i seks danske sager om beskatning af moderselskaber med datterselskaber i forskellige lande.
EU-Domstolen

13:30 Tusk diskuterer brexit med Theresa May

EU-præsident Donald Tusk besøger torsdag den britiske premierminister, Theresa May, i London. Det sker, dagen før hun ventes at holde en stor tale om de britiske ønsker til det fremtidige forhold til EU. Ønsker, som ifølge Tusk bygger på en illusion.