Læs torsdagens business-kalender

Her er nogle af torsdagens erhvervsnyheder.

Torsdag d. 18/1-2018 - 08:00 Novozymes i 2017Novozymes kommer med regnskab for 2017. Fold sammen
Læs mere
Foto: Torben Christensen

ERHVERV

08:00 Novozymes i 2017
Novozymes kommer med regnskab for 2017.

09:00 Seminar om Produktivitetsrådets rapport
Produktivitetsrådet holder i dag seminar, hvor der blandt andet vil blive samlet op på rådets første rapport, som udkom i begyndelsen af december. Der sættes derudover fokus på aspekter af produktivitet i den offentlige sektor. På seminaret taler blandt andre økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) og en stribe forskere på området. Seminaret finder sted klokken 09.00-13.00 hos De Økonomiske Råds Sekretariat i Amaliegade 44.

09:30 Konference om fremtidens energispareordning
TEKNIQ, Installationsbranchen, står i dag bag en konference om fremtidens energispareordning. Derfor har de inviteret en række centrale aktører til at fortælle om deres forventninger på området. Energi- forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) taler om energieffektiviseringsområdet, mens der også er politisk debat med Ida Auken (RV) og Jens Joel (S).
Information og program

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)
1. kvartal: Brd. Klee, InterMail

Generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)
Brd. Klee (kl. 11.00, Albertslund), InterMail (kl. 17.00, Hvidovre)

Økonomi/statistik
Udland:
- 3.00: Kina: BNP-vækst, Q4
- 3.00: Kina: Industriproduktion, y/y, dec
- 3.00: Kina: Detailsalg, y/y, dec
- 5.30: Japan: Industriproduktion (endelig), m/m, nov
- 14.30: USA: Byggetilladelser, dec
- 14.30: USA: Påbegyndt boligbyggeri, dec
- 14.30: USA: Philadelphia Fed-indekset, jan
- 14.30: USA: Nytilmeldte ledige, uge 2
- 14.30: USA: Fortsat ledige, uge 1

POLITIK

07:30 Åbent samråd om genplacering i dagpengesystemet
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er i dag kaldt i samråd om genindplacering i dagpengesystemet. Ministeren skal svare på, om han mener, at det er rimeligt, at dagpengeforsikrede kan opleve en markant lavere dagpengesats ved genindplacering i dagpengesystemet, når de lever op til dagpengeforligets målsætning om, at det skal kunne betale sig at arbejde, og at flere skal påtage sig småjob og vikariater? Der henvises til Fagbladet 3F den 30. oktober 2017: "Dagpengereform: A-kassechefer: Nye regler er chokerende og håbløse". Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Finn Sørensen (EL)

10:10 Åbent samråd om redningsplanen for PostNord og kapitaltilførsel
Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) og finansminister Kristian Jensen (V) er i dag kaldt i samråd om redningsplanen for PostNord og aftalen om kapitaltilførsel. Ministrene skal blandt andet svare på, hvordan det undgås, at kapitaltilførslen anvendes som statsstøtte til at udkonkurrere private aktører, og hvordan der kan sikres en adskillelse mellem PostNords befordringspligtige og ikke-befordringspligtige forretning. Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Andreas Steenberg (RV).

11:05 Åbent samråd om gælden i Metroselskabet og By & Havn
Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) og finansminister Kristian Jensen (V) er i dag kaldt i samråd om gælden i Metroselskabet og By & Havn. Ministrene skal blandt andet svare på, om de nuværende tilbagebetalingsplaner for gælden er realistiske, og hvordan de vil sikre, at gælden i selskaberne ikke betyder merudgifter for københavnerne. Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Josephine Fock (Alt).

17:30 Statsministeren og Danske Banks direktør diskuterer digital udvikling
Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), digital ekspert Christiane Vejlø og Danske Banks direktør Thomas F. Borgen diskuterer i dag den teknologiske og digitale udvikling og de udfordringer og muligheder, som følger med. De tre er alle medlemmer af regeringens Disruptionråd, og de skal blandt andet diskutere, hvad vi i Danmark skal leve af i fremtiden, og hvordan vi får alle med. Debatten finder sted i Ringsted Kongrescenter fra klokken 17.30 til 19.00

KRIMINAL

09:30 Bank har anket bødestraf
Østre Landsret behandler en sag om overtrædelse af markedsføringsloven. Ekspres Bank er tiltalt for at være gået over stregen under overskriften "Hvor meget vil du låne?". Byretten idømte banken en bøde på 100.000 kroner.

UDLAND

09:30 Forslag til EU-dom i sag om tyvstartet fusion
EU-Domstolens generaladvokat kommer torsdag med forslag til dom i en sag om, hvorvidt revisionsselskaberne KPMG Danmark og EY i strid med reglerne har tyvstartet deres fusion, inden den blev godkendt. Sagen kan ende med en bøde.

09:30 Måtte rigmand køre i bil før skattesag var afgjort?
EU-Domstolen afsiger torsdag dom i en sag om, hvorvidt rigmanden Kurt Daell måtte bruge en bil, han havde lejet af et tysk selskab, selv om Skat ikke havde færdigbehandlet en sag om betaling af skat på bilen. Det er Østre Landsret, der har stillet spørgsmålet til EU-Domstolen.