Læs torsdagens Business-kalender

Her er nogle af torsdagens begivenheder

Foto: Martin Sylvest. Arkivfoto.
Læs mere
Fold sammen

ERHVERV

12:00 Flugger med ni-måneders regnskab
Flugger kommer i dag med regnskab for de første ni måneder af det forskudte regnskabsår 2016/17.

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)
3. kvartal: Flügger
4. kvartal: DLH, Nordicom, SP Group
Peers: Vestas Wind Systems (Guodian United, FY)

Økonomi/statistik
Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 9.00:
- Konjunkturbarometer for bygge og anlæg, marts 2017
- Konjunkturbarometer for detailhandel, marts 2017
- Konjunkturbarometer for industri, marts 2017
- Konjunkturbarometer for serviceerhverv, marts 2017
Udland:
- 11.00: Eurozonen: Økonomisk tillid, mar
- 11.00: Eurozonen: Forretningsklima, mar
- 11.00: Eurozonen: Industritillid, mar
- 11.00: Eurozonen: Servicetillid, mar
- 11.00: Eurozonen: Forbrugertillid (endelig), mar
- 14.00: Tyskland: Forbrugerpriser (foreløbig), y/y, mar
- 14.30: USA: Nytilmeldte ledige, uge 12
- 14.30: USA: Fortsat ledige, uge 11

Generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)
Brøndby IF, Carlsberg (kl. 16.30), FLSmidth, H. Lundbeck (kl. 10.00), ISS

POLITIK

10:00 Møde i salen med selvkørende biler og frikommuner
Der er i dag møde i Folketingssalen, hvor en række lovforslag behandles. På dagsordenen er blandt andet en ændring af færdselsloven, hvor der gives mulighed for at fastsætte regler og give tilladelse til forsøg med selvkørende biler. Desuden er der også førstebehandling af økonomi- og indenrigsministerens forslag om frikommuner.

11:00 Åbent samråd om Københavns Lufthavn og regeringens luftfartsstrategi
Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) er i dag kaldt i åbent samråd om Københavns Lufthavn og den nationale og europæiske luftfartsstrategi. Ministeren skal blandt andet komme med en redegørelse og vurdering af den kritik, som en sammenslutning af 265 rejseselskaber har rejst af Københavns Lufthavn i forbindelse med takstaftalen, lige som han skal give en status på arbejdet med den nye nationale luftfartsstrategi. Samrådsspørgsmål er stillet efter ønske fra Rasmus Prehn (S).

14:00 Åbent samråd om politiets døgnrapporter
Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er i dag kaldt i åbent samråd om politiets døgnrapporter. Ministeren skal blandt andet redegøre for bevæggrundene for, at Østjyllands Politi angiveligt har udeladt indbrud fra døgnrapporterne. Samrådsspørgsmål er stillet efter ønske fra Peter Kofod Poulsen (DF). Tilmelding til samrådet skal ske senest den 29. marts klokken 11.

15:00 Åbent samråd om arbejdsmiljø på offentlige arbejdspladser
Sundhedsminister Karen Ellemann (V), ældreminister Thyra Frank (LA) og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er i dag kaldt i samråd om arbejdsmiljø på offentlige arbejdspladser. Ministrene skal svare på, hvordan de vil gøre arbejdsmiljøet bedre på deres respektive områder. Det skal gøres i forhold til Arbejdstilsynets påbud og strakspåbud, særligt tilsynets kritik af arbejdsmiljøet på hospitaler og plejecentre. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) og Lennart Damsbo-Andersen (S).

Åbent samråd om hjemsendelse af afviste asylansøgere
Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og justitsminister Søren Pape (K) i åbent samråd om hjemsendelse af afviste asylansøgere. Ministrene skal bland andet redegøre for politiets aktuelle arbejde med at tvangshjemsende udlændinge uden lovligt ophold i Danmark, lige som de skal redegøre for, hvor mange personer der befinder sig i udsendelsesposition. Samrådsspørgsmål er stillet efter ønske fra Dan Jørgensen (S