Læs torsdagens Business-kalender

Her kan du læse nogle af torsdagens begivenheder.

ERHVERV

Generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

Fast Ejendom (kl. 16.00), Jeudan (kl. 16.30, København), Schouw & Co. (kl. 11.30, Aarhus)

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

1. kvartal: Fast Ejendom
Peers: DSV (kl. 06.45, Kuehne + Nagel, Q1), Scandinavian Tobacco (kl. 13.00, Philip Morris, Q1)

Ekstraordinære generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

Jyske Bank (kl. 10.00)

Resultat for afstemning om nye overenskomster

Flere hundrede tusinde lønmodtagere på det private arbejdsmarked har siden slutningen af marts kunnet stemme om de nye overenskomster, som blev forhandlet på plads. I dag ventes afstemningsresultatet at blive offentliggjort. Svarene fra fagforeningerne skal være hos Forligsinstitutionen senest klokken 12.00, så svaret på afstemningen ventes i løbet af eftermiddagen.

Ifølge overenskomstforslagene sættes lønnen til at stige med cirka syv procent over de næste tre år, ligesom der er aftalt en række værktøjer til bekæmpelse af social dumping. Endvidere er der også et afsnit om introduktion af fuld løn under forældreorlov. I en række LO-forbund, blandt andet NNF, er der stor modstand mod forslaget til ny overenskomst, ikke mindst mod det, der beskrives som meget beskedne lønstigninger. Hvis det samlet set bliver et nej til de ny overenskomster kan de varslede strejker sættes i værk.


Sted: Landsdækkende
Region: Danmark

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 9.00:
- Anmeldte forbrydelser, 1. kvt. 2017
- Forbrugerforventninger, april 2017
- Kommunernes regnskaber, 2016
- Takster for børnepasning, 2017
Statistiske efterretninger:
- Kommunale regnskaber, 2016
- Regionernes regnskaber, 2016


Udland:
- 8.00: Tyskland: Producentpriser, y/y, mar
- 11.00: Eurozonen: Produktion i bygge og anlæg, m/m, feb
- 14.30: USA: Understøttelsesanmodninger
- 14.30: USA: Nytilmeldte ledige, uge 15
- 14.30: USA: Fortsat ledige, uge 14
- 14.30: USA: Philadelphia Fed-indekset, apr
- 16.00: USA: Ledende indikatorer, mar
- 16.00: Eurozonen: Forbrugertillid (foreløbig), apr

 

POLITIK

10:00 Åbent samråd om hvidvaskloven

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) er sammen med justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i dag kaldt i åben samråd om L 41, hvidvaskloven. Ministrene er blevet bedt om at redegøre for, hvordan de vil sikre, at virksomheders indberetninger til SØIKs Hvidvasksekretariat fører til grundig sagsbehandling med underretning eller efterforskningsoplæg til politikredsene eller PET samt til tiltale og domsfældelse, hvis der er grundlag herfor. Samrådsspørgsmål er stillet efter ønske fra Thomas Jensen (S)

15:30 Åbent gå hjem-møde om brexit

Folketingets følgegruppe for brexit-forhandlingerne holder åbent gå hjem-arrangement om brexit og Danmarks rolle i det fremtidige europæiske samarbejde. På mødet vil der blandt andet være oplæg fra den britiske ambassadør i Danmark, Dominic Shroeder, og tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen. Arrangementet vil derudover omfatte en paneldebat med deltagelse af en række af de danske politikere, der følger brexit-debatten på nærmeste hold, samt en uformel diskussion om brexit og Danmarks placering i fremtidens Europa.

UDLAND

Udviklingsministeren til forårsmøde i Verdensbanken

Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) deltager i dag og i morgen i Verdensbankens forårsmøde. Forårsmødet finder sted i Washington.
Sted: Washington
Region: USA

Formanden for EU-Parlamentet møder May

Formanden for EU-Parlamentet, Antonio Tajani, besøger i dag London, hvor han skal mødes med Storbritanniens premierminister, Theresa May. Mødet finder sted kort før et møde mellem EU's ledere, hvor de skal diskutere forhandlingsstrategien for Storbritanniens udmeldelse af EU.

INDLAND

Pind holder to-dages Uddannelses- og forskningsmøde

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) samler i dag og i morgen repræsentanter fra både den videregående uddannelsessektor og forskningssektoren til et samlet Uddannelses- og forskningsmøde. Her skal det blandt andet drøftes, hvordan forskning og uddannelse kan understøtte fremtidens behov for kompetencer og ny viden. Mødets tema og program er offentliggjort, og kan findes hér.