Læs torsdagens business-kalender

Her er nogle af torsdagens store begivenheder

Foto: JOSEP LAGO. Luftfartsselskabet Ryanair har nyt at fortælle klokken 11.15 på Nimb Hotel i København. Arkivfoto.
Læs mere
Fold sammen

Business

Dakofa holder i dag og i morgen årskonference i Helsingør, hvor temaet er cirkulær økonomi. Dakofa står for Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer.

Luftfartsselskabet Ryanair har nyt at fortælle klokken 11.15 på Nimb Hotel i København.

Fra i dag og frem til 2. oktober holder Fødevareforbundet NNF kongres i Aalborg.Fra i dag og frem til 2. oktober holder Fødevareforbundet NNF kongres i Aalborg.

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)
4. kvartal: Re-Cap
Peers: DSV (Capital Markets Day)

Økonomi/statistik
Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 9.00:
- Konjunkturbarometer for bygge og anlæg september 2016
- Konjunkturbarometer for detailhandel september 2016
- Konjunkturbarometer for industri september 2016
- Konjunkturbarometer for serviceerhverv september 2016
- Arbejdsløsheden (md.) august 2016
- Skatter og afgifter, 2016 (bog)
Udland:
- 1.50: Japan: Detailsalg, aug
- 9.55: Tyskland: Arbejdsløshed, sep
- 11.00: Eurozonen: Økonomisk tillid, sep
- 11.00: Eurozonen: Forretningsklima, sep
- 11.00: Eurozonen: Industritillid, sep
- 11.00: Eurozonen: Servicetillid, sep
- 11.00: Eurozonen: Forbrugertillid (endelig), sep
- 14.00: Tyskland: Forbrugerpriser (foreløbig), sep
- 14.30: USA: Engroslagre, aug
- 14.30: USA: BNP-vækst, årsbasis (tredje revision), Q2
- 14.30: USA: Nytilmeldte ledige, uge 38
- 14.30: USA: Privatforbrug (tredje revision), Q2
- 14.30: USA: Fortsat ledige, uge 37
- 16.00: USA: Igangværende bolighandler, aug

EU

I dag og i morgen er der rådsmøde for konkurrenceministre i EU. Fokus i dag er på industri, mens i morgen omhandler forskning.

EU-Domstolens generaladvokat kommer i dag med forslag til dom i en sag, der handler om, hvorvidt EU’s definition på terror på nogen måde strider mod internationale love som hævdet af fire personer, der fra Holland støtter De Tamilske Tigre.

EU-Kommissionen offentliggør i dag den månedlige liste over nye sager, som den vil rejse for overtrædelser af EU-reglerne.

Landspolitik

I dag er udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg kaldt i samråd om mangel på studieboliger. Ministeren skal redegøre for hvilke initiativer regeringen vil tage for at sikre et tilstrækkeligt antal boliger til de studerende

I dag er der møde i Det Udenrigspolitiske Nævn, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil afrapportere fra mødet i Det Europæiske Råd.

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget holder i dag høring om skifergas.

Politi/Ret

Østre Landsrets 7. afdeling afslutter i dag en straffesag om skyldnersvig og underslæb. Forretningsmanden René Müller blev i marts idømt fængsel i tre år, men han har anket til landsretten for at blive frifundet.

Højesteret afsiger i dag dom i en sag, hvor HK kræver, at Banedanmark skal betale erstatning, fordi der blev indhentet lægeerklæringer om sygemeldte ansatte i strid med reglerne.

Øvrigt

Christianitterne holder i dag et fællesmøde om udfordringerne i Pusher Street og om politiets overvågning klokken 20.00 i Den Grå Hal.

Amnesty International offentliggør i dag en rapport om angreb på civilbefolkningen i Darfur i Sudan. Rapporten peger på, at regeringens styrker står bag angrebene på civile i Jebel Marra i Darfur.

Navne

Forfatter og Journalist Sven Skovmand, 80 år., tidl. italiensk premierminister Silvio Berlusconi, 80 år og engelsk tidl. atletikudøver Sebastian Coe, 60 år.

Kalenderen er skrevet ud fra Ritzau Tid & Sted.