Læs torsdagens business-kalender

Her er nogle af torsdagens store begivenheder

Forskningsprojektet UAWorld holder i dag industridag, hvor de fremviser, hvordan droner kan bruges i en moderne produktionsvirksomhed. ARKIVFOTO. Fold sammen
Læs mere
Foto: BOBBY YIP

Business

Forskningsprojektet UAWorld holder i dag industridag, hvor de fremviser, hvordan droner kan bruges i en moderne produktionsvirksomhed.

Økonomi/statistik
Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 9.00:
- Detailomsætningsindeks august 2016
- Forbrugerforventninger september 2016
- Arbejdsomkostninger i EU og USA, 2. kvt. 2016
- Indikatorer for velfærd 2015
Udland:
- Kl. 14.30: USA: Nytilmeldte ledige, uge 37
- Kl. 14.30: USA: Fortsat ledige, uge 36
- Kl. 15.00: USA: Boligpriser, jul
- Kl. 16.00: USA: Salg af eksisterende boliger, aug
- Kl. 16.00: USA: Ledende indikatorer, aug
- Kl. 16.00: Eurozonen: Forbrugertillid, foreløbig, sep
Øvrigt:
Japan: Helligdag - Børsen holder lukket

EU

EU-Domstolen tager i dag stilling i en dansk sag, der handler om, hvorvidt reservedele fra udrangerede køretøjer er omfattet af EU's momsdirektiv ved videresalg.

EU-Domstolen afsiger i dag dom i striden om, hvorvidt den islamistiske palæstinensiske bevægelse, Hamas (Harakat al-Muqawama al-Islamiyya), fortsat skal stå på EU's terrorliste.

Eurostat offentliggør i dag tal for asylansøgninger i EU i årets andet kvartal.

Landspolitik

I dag er uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs kaldt i samråd, hvor hun skal redegøre for, hvordan man vil afhjælpe manglen på sygeplejersker i Region Sjælland.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) er i dag kaldt i åbent samråd om 225-timersreglen. Beskæftigelsesudvalget har blandt andet bedt ministeren om at redegøre for, hvor mange borgere i Danmark der berøres af 225-timersreglen.

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs (V) er i dag kaldt i samråd om de foreslåede ændringer af SU-systemet. Regeringen foreslog en omlægning af SU-systemet i forbindelse med Helhedsplanen 2025, hvor dele af finansieringen skal ske gennem lån.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V) er i dag på besøg i en virksomhed, som er drevet af en afghansk flygtning.

Politi/Ret

Retten i Odense ventes i dag at afsige dom i en sag, hvor to mænd og to kvinder er tiltalt for produktion af ulovligt fyrværkeri.

Procedure i ankesag ved Vestre Landsret, hvor 49-årig mand fra Randers er tiltalt for besiddelse af børneporno og medvirken til overgreb mod børn verden over i kraft at nøglerolle på to pædofile netværk.

Højesteret skal i dag behandle en retssag, hvor HK kræver, at Banedanmark skal betale erstatning, fordi der blev indhentet lægeerklæringer om sygemeldte ansatte i strid med reglerne.

To mænd og en kvinde er ved Retten i Næstved tiltalt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed. De tre solgte fyringsolie til 37 personer, men olien dukkede aldrig op.

Navne

Engelsk forfatter Fay Weldon, 85 år og adm. direktør Peter Røpke, 50 år.

Kalenderen er skrevet ud fra Ritzau Tid & Sted.