Læs tirsdagens businesskalender

Her er nogle af tirsdagens begivenheder.

Arkivfoto. Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i samråd. Ministeren skal blandt andet redegøre for, om undersøgelsen fra Copenhagen Trial Unit om effekten af antidepressiv medicin giver anledning til revision af de kliniske retningslinjer for behandling af moderat til svær depression. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Erhverv

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 9.00:
- Detailomsætningsindeks, maj 2017
- Grønne afgifter og miljøstøtte, 2016
Udland:
- 16.00: USA: Forbrugertillid, jun.

Politik

12:00 Samråd om effekt og forbrug af antidepressiv medicin
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i samråd. Ministeren skal blandt andet redegøre for, om undersøgelsen fra Copenhagen Trial Unit om effekten af antidepressiv medicin giver anledning til revision af de kliniske retningslinjer for behandling af moderat til svær depression. Udvalget har endvidere bedt ministeren redegøre for årsagerne til udviklingen i antallet af børn og unge under 18 år, som får antidepressiv medicin. Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Stine Brix (EL) og Yildiz Akdogan (S).
Samrådets dagsorden
Sted: København, Christiansborg, lokale 1-133
Region: Hovedstaden

Gruppemøder
10.30 - 12.30 Alternativet, 2-015
Sted: København, Christiansborg
Region: Hovedstaden

Kriminal

09:00 Sprekassedirektør vil have erstatning efter frifindelse for kursfup
Vestre Landsrets 1. afdeling i Aalborg behandler i dag en ankesag, hvor den tidligere direktør i den nu hedengangne Sparekassen Himmerland Svend Jørgensen kræver 15 millioner kroner i erstatning fra det offentlige. Svend Jørgensen sagde selv sin stilling op, efter at han var blevet sigtet i en sag om grov kursmanipulation. Ifølge ham selv følte han sig presset af Finanstilsynet. Da straffesagen siden endte med en frifindelse i landsretten anlagde han sag for at få erstatning. Retten i Hjørring konkluderede i sin dom, at det offetnlige ike havde gjort nogen fejl, og at der derfor ikke skulle ydes erstatning.
Sted: Aalborg, Vestre Landsret
Region: Nordjylland

09:30 Nordjysk rengøringsboss er tiltalt for millionbedrageri
Retten i Hjørring fortsætter i dag en sag mod en rengøringsboss, der er tiltalt for bedragerier for i alt 40 millioner kroner. Sagen begyndte i starten af maj og fortsætter over adskillige retsdage frem til oktober.
Rengøringsboss tiltalt for bedrageri for 40 millioner
Sted: Hjørring
Region: Nordjylland

10:00 Ministerium og fynsk gods i retsopgør
Østre Landsret ventes at afsige dom i en retssag mellem Miljøministeriet og godsejer Catharina Reventlow-Mourier fra godset Brahetrolleborg. Sagen drejer sig om kompensation for myndighedernes udpegning af Natura-2000-områder, som har indskrænket godsets råderet. Oprindeligt dømte Retten i Svendborg myndighederne til at betale en erstatning på 11,8 millioner kroner.
Sted: København
Region: Hovedstaden

10:00 Bankchefer får dom i bødesag
Østre Landsret afsiger i dag dom uden afholdelse af retsmøde i en bødesag rejst mod to chefer i Eik Bank. Bagmandspolitiet hævder, at de to chefer gik for vidt med bankens engagement med spekulanten Vagn William Andersen. Påstanden er, at banken kom til at hænge på en forpligtelse på 283 millioner kroner i forholdet mellem BRF Kredit og Andersens selskab, Sydporten. I Københavns Byret blev de to hver idømt bøder på 30.000 kroner, men de har anket til frifindelse.
Sted: København
Region: Hovedstaden

Indland

13:15 Aarhus vil være grønnere
Aarhus skal være grønnere og have langt flere træer i byen. Derfor præsenterer Teknik og Miljø i dag på et pressemøde en række konkrete initiativer til at indfri ambitionerne.
Pressemødet finder sted foran Den Grønne Ambassade ved Bispetorvet tirsdag klokken 13:15.
Sted: Aarhus, Den Grønne Ambassade ved Bispetorvet
Region: Midtjylland
Kontakt: Søren Toksvig Jensen, kommunikationsmedarbejder
tlf: 5157 5621
email: sohj@aarhus.dk

Personalia

Tidl. folketingsmedlem Inge Dahl Sørensen, 70 år.