Læs tirsdagens business-kalender

Her er nogle af tirsdagens store begivenheder.

Foto: Mathias Løvgreen Bojesen. Arkivfoto: Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V) er i dag kaldt i samråd om erfaringer med grænsekontrol i Danmark.
Læs mere
Fold sammen

Business

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 9.00:
- Industriens produktion og omsætning april 2016
Udland:
- 8.00: Tyskland: Industriproduktion, m/m, apr - est
- 14.30: USA: Produktivitet, Q1

EU

To asyldomme fra EU-Domstolen
EU-Domstolen afsiger i dag dom i to sager, hvor to asylansøgere i henholdsvis Sverige og Holland vil have lov til at rejse klagesager over beslutninger truffet efter Dublin-systemets regler om at overføre dem til første asylland, hvor deres ansøgninger efter planen skal behandles.

EU's transportministre mødes
I dag er der rådsmøde for EU's transportministre.

Landspolitik

Der afholdes i dag høring om behandlings- og botilbud i psykiatrien.

I dag er der åbent samråd med justitsminister Søren Pind (V) om voldtægtsofres retssikkerhed.

Det Udenrigspolitiske Nævn holder i dag møde. Dagsordenen er fortrolig.

Kulturudvalget har kaldt statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i åbent samråd om Statsministeriets "særlige" sikkerhedsarkiv. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Søren Søndergaard (EL).

I dag er social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) kaldt i åbent samråd om bortfaldet af gratis psykologhjælp til voldsramte kvinder på krisecentre.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V) er i dag kaldt i samråd om erfaringer med grænsekontrol i Danmark.

Personalia

Fødselsdage

Rådgiver og chef Jørgen Henningsen, 75 år. Professor Ruth Nielsen, 70 år. Keramiker Jette Bork-Johansen, 70 år.